Hoppa till sidans innehåll

Spelregler, ITTO, Vokabulär, klädregler mm


Spelregler inom Badminton styrs av Badminton World Federation (BWF). Under det finns det olika kontinentala förbund exempelvis Badminton Europe (BEC). Därefter kommer Badminton Sweden och de regler som vi använder oss av i Svenska tävlingar. Översättning av BWFs regelverk görs kontinuerligt när nya regler ändras/uppdateras. För att alltid ha aktuella regler tillgängliga klicka på de olika länkarna.
----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Råd till Tävlingsledare och tävlingsdeltagare samt klubbledare

Under hösten 2018, dvs den första halvan av badmintonsäsongen 18/19, har Verksamhetsområdet Tävling Serie, VoTS, mottagit flera anmälningar om dåligt uppträdande. Slag i nätet, kastade racketar, svordomar och oförskämdheter riktade mot tekniska funktionärer är de vanligaste händelserna. Vi har nolltolerans mot detta och vi kommer att sätta stopp för detta under det fortsatta tävlandet under våren.

När vi har referee och domare på plats kommer detta att ske med automatik.

När vi inte har dessa funktionärer är det tävlingsledarens ansvar att agera och vi ber att detta sker snabbt och bestämt. Agerandet skall vara på samma sätt som om en referee är närvarande. Detsamma gäller om endast referee är utsedd men inga domare. Referee och tävlingsledare har rätt att ingripa när felaktigheter begås. Ibland får referee höra att man inte skall ”lägga sig i” när spelarna har ansvaret själva för en match utan domare, men så är det inte. Det är en skyldighet både för referee och tävlingsledare att ingripa när det inte går rätt till på banan. Eventuell varning och bestraffning skall utdelas omgående, inte i efterhand, och en rapport om en inträffad händelse samt bestraffning skall skickas till förbundet.

Vi vill också påpeka att när spelare inte kommer överens om bedömning av linjebollar eller servar skall man börja med att tillsätta en domare som dömer. Man skall inte tillsätta enbart linjedomare eller en servedomare som ju då inte har en domare att ”rapportera till”. Varje arrangör bör därför ha en domare i beredskap för att lösa uppkomna problem.

Vi i gruppen tekniska funktionärer ber arrangörer påpeka i tävlingsinbjudan vad som gäller för korrekt uppträdande i tävlingen och klubbledare uppmanas att gå igenom korrekt uppträdande i tävlingar med sina spelare, samt konsekvenserna av att bryta mot dessa regler under och efter match.

Vill vi också påminna Tävlingsledarna (TL) om att det nu finns en röd tävlingsledartröja som man kan beställa.

Tänk också på att TL inte skall sitta bakom datorskärmen hela tiden då man inte samtidigt kan följa händelserna på banan.

Med vänlig hälsning och lycka till!

Roger Johansson

För gruppen tekniska funktionärer

BWF klädregler för spelare:

Här kommer en bild som förklarar lite bättre om hur reklam/namn/land placeras, fullständig textbeskrivning finns att läsa i avsnitten 19 till 24 i BWF Statutes, sektion 5.1 General Competition Regulations (https://corporate.bwfbadminton.com/statutes/). Bilden nedan är framtagen av Julien Nys Belgien (BEC Referee) se även PDF fil

I svenska tävlingar gäller även svenska regler, läs i bilaga B Uppförande koder och klädsel (OBS BWF senaste regeländringar kan ibland inte vara uppdaterade i svensk översättning). Vid osäkerhet om kläderna är ok eller inte, kontakta tävlingens referee i god tid innan match för rådfrågning. 

BWF Player Clothing Database October 2018  exempel på ok eller felaktiga tröjor och vilken regel som är aktuell. 

Uppdaterad: 14 MAR 2018 16:47 Skribent: Jan Andersson

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

logologologologologo