Hoppa till sidans innehåll

Föreningsbyten


Lista på föreningsbyten (2020-05-25) 

Föreningsbyten för U17-spelare och äldre administreras på Badminton Swedens kansli. Föreningsbyten för U15-spelare och yngre administreras av berört distrikt.

U17-spelare och äldre
Föreningsbyte behandlas endast om föreningsbytesblankett är korrekt ifylld och kvitto på inbetalning av föreningsbytesavgift har bifogats.
Bekräftelse på föreningsbyte sänds inte till nya föreningen. Lista uppdateras på www.badminton.nu. Spelare betraktas som spelklar  efter det att samtliga handlingar har inkommit till Badminton Swedens kansli tillsammans med betalning.
Den nya föreningen ska registrera spelaren i medlemsregistret i IdrottOnline. Kansliet hanterar överflyttning av eventuell licens till den nya föreningen.
Spelare som ska representera en elitserieförening ska ansöka om föreningsbyte senast den 15 augusti.

Föreningsbytesavgift
Den 1 juli 2011 infördes en avgift vid föreningsbyte för U17-spelare och äldre:
1 maj – 31 augusti är avgiften 325 kr
1 september - 30 april är avgiften 425 kr.
 
AnsökanU17 och äldre
Föreningsbytesblankett sänds till Badminton Swedens
                      kansli med samtliga uppgifter ifyllda samt underskrifter av spela-
                      ren, moderföreningen och den nya föreningen. Blanketten kan
                      sändas per post eller mejl.
                      Det är den nya föreningens uppgift att kontakta moderföreningen.
U15 och yngre
                      Föreningsbytesblankett sänds till berört distrikt. Distriktet
                      sänder information om godkända föreningsbyten till Badminton
                      Swedens kansli.
Avgift            För U17-spelare och äldre:
                      325 kr/föreningsbyte           1 maj - 31 augusti
                      425 kr/föreningsbyte           1 september – 30 april
Betalning       Avgiften sätts in på Badminton Swedens bg 631-0304 eller pg
                      3 94 91 -6. Betalningen märks med spelarens namn, 10-siffrigt
                      personnummer och nya föreningens namn. Kvitto på att betal-
                      ningen är gjord ska bifogas föreningsbytesblanketten.
Giltighet        Spelaren representerar den nya föreningen i både seriespel och
                      individuella tävlingar 10 dagar efter det att både den fullständigt
                      ifyllda blanketten med samtliga underskrifter inkommit till kansliet
                      och att avgiften betalts.
                      Spelare som gör föreningsbyte kan representera moderföreningen
                      fram till spelaren är spelklar för den nya föreningen. 

Seriespel utomlands
Se blankett för seriespel utomlands
 
U15 och yngre
Sen ett antal år tillbaka så administrerar distriktsförbunden övergångar för
spelare som är U15 eller yngre. Vi vill nu förtydliga vad som gäller vid dessa övergångar från distriktens sida.

När distrikten fått in ett övergångspapper från spelare/förälder/förening och denna
är godkänd, ska en kopia på denna mailas till This is a mailto link

Distriktet ska upplysa föreningen som spelaren lämnar att
-Plocka bort medlemmen ur medlemsregistret
Distriktet ska även upplysa den nya föreningen om att
- Lägga in spelaren i medlemsregistret

- Ansöka om en tävlingslicens för spelaren om denna ska tävla (om spelaren redan
 innehar licens så kommer ingen faktura på nytt skickas ut för denna)
Badminton Swedens kansli kommer, när kopians på övergången inkommit, att kontrollera omspelaren har licens för den gamla föreningen och då avsluta den licensen. Spelarens nya förening måste då (enligt ovan) ansöka om en ny licens.
Det är också helt upp till varje enskilt distriktsförbund att besluta om eventuella
avgifter för ett föreningsbyte, samt eventuell karenstid.
 
Är det så att spelaren även byter distrikt så är det spelarens gamla distrikt som
ansökan ska gå till och eventuella ersättningar och karenstider som gäller.
LÅN AV SPELARE
Föreningsbyten tidigare säsonger
Säsongen 2018-2019
Säsongen 2017-2018
Säsongen 2016-2017
Säsongen 2015-2016
Säsongen 2014-2015
Uppdaterad: 17 SEP 2018 13:21

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

logologologologologo