Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

SF-Stödet


Nya bidragsmodellen för SF-stödet

 

Inledning

Årligen fördelar Riksidrottsförbundet (RF) ett statligt stöd till idrotten, sk SF-STÖD. I Sverige finns det 69 SF varav badminton är ett. Under 2012 var total bidragssumma från RF till SF 280 MSEK. Stödet baseras på inlämnade uppgifter till Riksidrottsförbundet (RF).

Vid RF-stämman 2011 beslutades att godkänna en ny bidragsmodell för SF-stödet som gäller för fördelningen av SF-stödet från och med 2012. Tidigare redovisade varje SF manuellt till RF. Enligt den nya modellen måste all redovisning av t.ex. medlemmar och utbildning ske via IdrottOnline. IdrottOnline är en webbplattform som är utvecklad av RF och varje förening har en egen IdrottOnline sida där alla medlemmar, utbildningstimmar mm ska registreras.

 

Principer för nya bidragsmodellen

Av den totala bidragssumman avsätts 10 procent till stimulansbidrag vars syfte är att stimulera och utveckla olika verksamhetsområden inom ”Idrotten vill” och kvalitetssäkra bidragsmodellen. Återstående 90 procent benämns fördelningssumma och är oerhört viktig då den är påverkbar.

  

90% - Fördelningssumma

10%

Basbidrag

Storleksbidrag

Verksamhetsbidrag

Stimulansbidrag

15%

15%

70%

Lika mellan SF

Aktiv medlem

Lokalt aktivitets bidrag (LOK)

Utbildning

Elit

1/3

1/3

1/3

 

  • Basbidrag:

Två tredjedelar av basbidraget fördelas lika mellan alla SF och en tredjedel fördelas lika bland SF med mer än 25 medlemsföreningar. Då badminton har 234 st medlemsföreningar får vi maximalt basbidrag.

  • Storleksbidrag: OBS! PÅVERKBART

Fördelas som procentandel till varje SF i förhållande till totala antalet medlemmar som registrerats i Idrott Online föregående år. Med medlem ”aktiv i idrott” menas utövare, aktivitets- och organisationsledare samt funktionärer som deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter

  • Verksamhetsbidrag: OBS! PÅVERKBART

Utgör 70 procent av fördelningssumman och delas lika på nedanstående tre delar.

 

1) LOK-stödsdel: procent av totalt LOK-stöd som utbetalats till föreningarna föregående år

( för mer info vg se http://www.rf.se/Ekonomi--Bidrag/LOK-stod/)

2) Utbildningsdel: Egna föreningsutbildningar som skall redovisas i IdrottOnline samt utbildning via SISU (idrottsrörelsens studie förbund som stöttar SF och enskilda idrottsföreningar med all form av idrottsutbildning)

 

3) Elitdel: procent av landslagsstöd vilket baseras på internationell framgång

 

Modellen har en övergångstid på tre år under 2012-2014. 2012 utgick bidrag enligt 2/3 av gamla och 1/3 av nya bidragsmodellen och 2013 utgår bidrag enligt 1/3 av gamla och 2/3 av nya bidragsmodellen. Från och med 2014 kommer bidrag baseras på den nya biragsmodellen.

 

Badminton förlorare i nya bidragsmodellen

Badminton är tyvärr en av förlorarna i nya bidragsmodellen pga att vi tappat i redovisning mellan manuell och Online registrering och att vi jämfört med andra SF har färre utbildningar samt utebliven registrering av genomförda utbildningar. Vi har tyvärr inte heller tillräckligt med internationella framgångar.

 

Vad kan vi tillsammans i Badminton Sweden göra?

  • Sprida informationen till alla föreningar inom Badminton Sweden att SF-stödet helt kommer att baseras på de uppgifter som kan hämtas från IdrottOnline när det gäller antal medlemsföreningar, antal medlemmar ”aktiva i idrott” och antal utbildningstimmar som genomförs och rapporteras i IdrottOnline.
  • Att sprida information om att LOK-stödet till föreningar framöver kommer att baseras på SF-bidraget, vilket innebär att både föreningar och förbund kommer att bli vinnare om vi alla hjälps åt att Online-registrera.
  •  

Här kan du skriva ut informationen. (pdf)

Uppdaterad: 04 OKT 2016 11:40

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo logo