Hoppa till sidans innehåll

Ansökan om Återstartsstöd nu öppen för föreningar och distrikt!

20 AUG 2021 13:28
Alla föreningar och distriktsförbund har nu möjlighet att söka bidrag för aktiviteter som ska locka barn, ungdomar och vuxna tillbaka till den nivå och omfattning av verksamheten som var innan pandemin, via Riksidrottsförbundets Återstartsstöd.
 • Skapad: 20 AUG 2021 13:28

RF har tilldelat Svenska Badmintonförbundet 3,7 miljoner kronor i återstartsstöd, där övervägande delen är sökbar för föreningarnas återstartsaktiviteter. Aktiviteterna kan inkludera barn, ungdomar, vuxna, äldre och paraspelare i alla funktioner och på alla nivåer, dvs även ledare, tränare, tekniska funktionärer, styrelseledamöter, osv. 

Stödet är framåtriktat med fokus på att rekrytera och behålla medlemmar, det vill säga ska inte kompensera föreningar och distriktsförbund för uteblivna intäkter och/eller merkostnader för perioden som varit.

Återstartsaktiviteterna uppmuntras att komma i gång nu i samband med säsongstart men kan genomföras under hösten 2021 och allra senast fram till maj 2022.

Ansökan återstartsstöd
Ansökan är öppen från 20 augusti. Varje förening eller distriktsförbund (SDF) måste inkomma med en kortfattad återstartsansökan som ska godkännas av Svenska Badmintonförbundet (SBF) innan utbetalning sker.

 • Ju tidigare ansökan inkommer till SBF, desto tidigare sker utbetalning av stöd.
 • Sista datum för att inkomma med ansökan är 31 september.
 • Innan ansökan godkänns av SBF säkerställs att intentionerna med stödet efterlevs och att det finns rimliga möjligheter att genomföra och följa upp stödet.
 • I december 2021 alt maj 2022 sker redovisning där det ska framgå hur stödet har använts och vilken effekt det har fått eller förväntas få.

Föreningars ansökan
Ansökan sker via föreningens Idrottsmedelsapplikation i IdrottOnline, på samma sätt som vid projektansökningar för Ungdom och Utbildning, och tidigare Idrottslyftet.

De föreningar som inte tidigare använt Idrottsmedelsapplikationen och ej har för vana att arbeta i IdrottOnline, kan göra ansökan direkt till Svenska Badmintonförbundet i detta formulär.

Återstartsaktiviteter som föreningar kan genomföra
Det återstartsstöd som föreningarna söker ska användas genom diverse riktade aktiviteter för att återgå till minst samma nivå och omfattning som innan pandemin. 
Alla aktiviteter inkluderar barn, ungdomar, vuxna, äldre och paraspelare i alla funktioner och på alla nivåer, dvs även ledare, tränare, tekniska funktionärer, styrelseledamöter, osv.

Exempel på aktiviteter eller liknande som föreningar kan söka återstartsstöd för:

 • Öppet hus/prova på-aktiviteter.
 • Bjuda in grund- och gymnasieskolor för möjlighet att spela badminton i föreningen på idrottslektion/idrottsdagar.
 • Startup/tematräffar med aktiviteter för att engagera idag aktiva barn, ungdomar och vuxna att stanna kvar i föreningen, samt bjuda in barn, ungdomar, vuxna som försvunnit från föreningen under pandemin.
 • Samverkan med andra lokala idrottsföreningar för att prova på olika idrotter samt skapa sociala band och kamratskap mellan barn, ungdomar och vuxna även om man håller på med olika idrotter.
 • Samverkan med andra badmintonföreningar för samträning, dagläger, läger, lagmatcher, interna tävlingar och social gemenskap för målgrupperna barn, ungdomar och vuxna.
 • Ny- och återrekrytering av tränare, ledare och funktionärer på alla nivåer.
 • Utbildning av tränare, ledare och funktionärer genom Badminton Swedens och SISU:s utbildningsprogram.
 • Insatser som inspirerar såväl nya som etablerade barn, ungdomar och vuxna att börja tävla individuellt, i lag- och seriespel igen efter pandemin.

Distriktsförbundens ansökan
Observera att distriktsförbund inte kan ansöka via IdrottOnline. Ansökan sker via ansökan direkt till Svenska Badmintonförbundet i detta formulär. 

Med fördel kan förening/distriktsförbund i ansökan hänvisa och relatera till Svenska Badmintonförbundets värdegrundsdokument Badminton vill och idrottens övergripande mål i Riksidrottsförbundets Strategi 2025.

Exempel på återstartsaktiviteter som distriktsförbund kan genomföra:

 • Skapa gemensamma återstartsaktiviteter för distriktets föreningar tex läger, utbildningar, erfarenhetsutbyte.
 • Vara en resurs med dialog, kontakt, stöd, uppsökande verksamhet mot distriktets föreningar i det dagliga återstartsarbetet

Exempel på återstartsaktiviteter som Svenska Badmintonförbundet kommer att bidra med:

 • Stöd och hjälp till föreningar och distriktsförbund genom fysiska och digitala möten, gällande ansökan och genomförande av återstartsaktiviteter;
 • Bistå med kostnadsfritt material, t ex bollar, låneracketar etc kopplat till föreningarnas olika rekryteringsaktiviteter.
 • Lokala ledar-, tränar-, funktionärsutbildningar utifrån föreningarnas specifika behov.
 • Stöd till föreningar för att få i gång tävlandet på minst samma nivå som innan pandemin.
 • Arrangera läger för barn och ungdomar på alla nivåer ute i våra distrikt i samverkan med distriktsförbund och föreningar.                    

All information är samlad i dokumentet Återstartsstöd information till föreningar och distrikt.            

-Lycka till, ser fram emot att höra av er!

Claes Johansson, Förenings- och distriktsutvecklare 
This is a mailto link   

Skribent: Åsa Strindlund
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo logo