Hoppa till sidans innehåll

Sökbara Idrottslyft 2019


Exempel på sökbara Idrottslyft 2019

Riktlinjer och exempel för att söka idrottsmedel. Nedan angivna exempel är förslag på idéer, ni är givetvis fria att skapa helt fria ansökningar kopplat till våra tre angivna utvecklingsområden och Idrottens strategi 2025 och dess 5 utvecklingsresor. Länk till RF:s strategi 2025 finner du här.

Ni kan också gå in och titta på goda exempel som olika föreningar har genomfört med goda resultat och effekter. Goda exempel och inspiration finner du här. Utvecklingsplanen idrottslyft 2017-2019 finner du här.

Föreningsutveckling

Fri ansökan för aktiviteter/projekt som är kopplade till föreningsutveckling för att skapa hållbara förutsättningar för att fler ungdomar 7-25 år ska vilja idrotta i er förening.

Exempel på mindre ansökningar för en eller ett par enskilda aktiviteter:

Inköp av material för rekrytering.

Möteskostnader för organisationsutveckling.

Processarbeten med extern person.

Nystartsverksamhet, nya målgrupper, eller annat sätt att göra ungdomsverksamheten större.

 

Exempel på projekt, gärna i samverkan med andra föreningar och distriktsförbund under en längre period:

Fördjupat processarbete verksamhet, struktur, organisation och ledarskap.

Planerat arbete i syfte att förbättra föreningen, eller delar av den. Exempel: Styrdokument och verksamhetsplan.

Framtagande och hantering av löpande föreningsadministration. Exempel: Medlemsregistrering, LOK-stöd, utbildningstimmar, idrottslyftsmedel, mm, mm.

Fördjupat arbete inom värdegrund utifrån Badminton vill. Exempel på aktiviteter:

Framtagande av policydokument, träningsdagar/läger, integration, parabadminton, aktiviteter i hallen för att stärka en gemensam värdegrund.

 

Rekryteringsinsatser aktiva och ledare. Exempel på aktiviteter:

Skolsamverkan/Shuttle Time, Öppet Hus, klubbtidning som delas ut till hushåll i närområdet, samverkan med idrottsföreningar andra idrotter, skollovsaktiviteter, föräldraaktiviteter, sociala föreningsaktiviteter över ålders- och gruppgränser, Best On Court, Specifika flickgrupper, Små Lirare, jämställdhetsarbete.

Samverkaninsatser för att stärka föreningar och dess förutsättningar att behålla ungdomar på olika nivåer inom idrotten. Exempel på aktiviteter:

Sociala aktiviteter, samverkan med andra idrotter, samverkan med andra badmintonföreningar och distriktsförbund, regionsläger, distriktsläger, samträning olika nivåer, träningsdagar, erfarenhetsutbyte, organisationsledarsatsningar, mm.

 

Utveckling av tävling och träning/Nya tävlingsformer utifrån behov/Nivåanpassad träning och träningsformer

Fri ansökan för aktiviteter/projekt inom föreningens tränings- och tävlingsverksamhet som bidrar till att fler unga mellan 7-25 år vill idrotta inom föreningen.

Exempel mindre ansökningar för en eller ett par enskilda aktiviteter:

Bidrag till att hyra in kompetent, etablerad tränare.

Bidrag till lägerdeltagande.

Exempel på projekt, gärna i samverkan med andra föreningar och distriktsförbund under en längre period:

Utveckling av individuellt anpassad träningsmiljö, så att fler barn och ungdomar stannar kvar i idrotten och livslångt idrottande inom föreningslivet.

Träningsdagar/läger på olika nivåer och olika målgrupper.

Träning och tävlingsformer för ungdomar med funktionsvariation.

Skoltävlingar i olika former.

Samträningar på olika nivåer och målgrupper.

Arrangemang av Regionsläger 2019.

Distriktsläger.

Specifika flicksatsningar träning och tävling.

Best on Court.

Tränarpool, för att utveckla träningsmiljön genom duktiga och välutbildade tränare i flera föreningar.

Nya tävlingsformer riktat till olika målgrupper.

 

Utbildning, Utveckling och rekrytering av tränare och ledare i olika former och delar av verksamheten.

Fri ansökan för aktiviteter/projekt som bidrar till att utbilda och rekrytera tränare och ledare riktat till unga 7-25 år för föreningen.

Exempel mindre ansökningar för en eller ett par mindre enskilda aktiviteter:

Bidrag till kursavgifter för riktade och specifika tränar- och ledarutbildningar arrangerade av exempelvis Badminton Sweden eller SISU Idrottsutbildarna.

Bidrag för att hyra in föreläsare/kursinstruktör för intern tränar-/ledar-/föräldrautbildning, t ex Badminton ABC-utbildning, Shuttle Time-utbildning,  klubbdomarutbildning.

 

Exempel på projekt, gärna i samverkan med andra föreningar och distriktsförbund under en längre period:

Framtagande och genomförande av utbildningsplan för nya och befintliga tränare och ledare i föreningen

Utbildningar i Badminton Swedens utbildningsprogram (t ex Badminton ABC, Shuttle Time, Coach Level, Badminton vill, Best On Court, tränarfortbildningar,  domarutbildningar på alla nivåer, TP/Tävlingsledarutbildning) och SISU Idrottsutbildarnas.

Intern utbildning för tränare och ledare kopplat till föreningens olika behov. Exempel på målgrupper: Ungdomar, föräldrar, styrelse, olika verksamhetsområden, parabadminton/funktionsvariation.

Unga Ledare-utbildning för att få ungdomar att stanna kvar i föreningen, samtidigt som man stärker föreningens verksamhet med fler kompetenta ledare.

Interna sociala aktiviteter i föreningen för att rekrytera och inspirera medlemmar att bli ledare i olika funktioner.

Erfarenhetsutbyten/studiebesök hos andra föreningar, andra länder, andra idrotter.

Tränarakademier, tränarpooler, domarforum.

 

OBS! Med ett gott samarbete och dialog med er Förreningskonsulent på SISU/Distriktidrottsförbundet, så har ni goda möjligheter att få ekonomiskt stöd för samtliga ovan nämnda utbildningsinsatser! SISU/DF har avsatta resurser kopplat till vår utvecklingsplan dels genom deras Idrottslyftsmedel, men också genom deras utbildningsbidrag som ni tar del av genom att ni noterar utbildnings/SISU-timmar genom er föreningskonsulent!

Claes Johansson

Förenings och Distriktsutvecklare Badminton Sweden

Tel: 0707-682740

Mail:This is a mailto link

 

Uppdaterad: 25 JAN 2019 08:09 Skribent: Åsa Strindlund
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo