Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet 2019


Viktig information sökbara Idrottslyft 2019

Återrapportering beviljade Idrottslyft för 2018:

Beviljade Idrottslyft för 2018 skulle vara redovisade direkt efter avslutat projekt, eller senast 31/12 2018.

För de föreningar som ej har redovisat/rapporterat beviljade projekt ber vi att ni gör detta snarast och absolut senast 15 februari.

Badminton Sweden ska göra en slutredovisning till RF för våra idrottslyftsmedel senast 15 mars. Då måste vi ha med alla rapporter och redovisningar. Om vi saknar rapporter från någon förening när vi gör slutrapport till RF, blir vi återbetalningsskyldiga på det belopp som ej är redovisat!

Sökbara Idrottslyft för samtliga föreningar 2019

Sista ansökningsdag sökperiod 1: 25 februari.

Sista ansökningsdag sökperiod 2: 31 maj.

 

Riktlinjer för ansökan av Idrottsmedel 2019

Sökbara utvecklingsområden: 

  • Föreningsutveckling.
  • Tränare/ledare, utbildning, utveckling och rekrytering.
  • Nya Tränings- och tävlingsformer.

Länk Idrottslyftets utvecklingsplan.

Idrottslyftet är direkt kopplat till RF:s omställningsarbete Strategi 2025, med fem ingående utvecklingsresor. Oavsett inom vilket utvecklingsområde ni söker idrottsmedel så ska det finnas en tydlig koppling till minst ett av RF:s fem utvecklingsresor: 

- En ny syn på träning och tävling.

- Den moderna föreningen.

- Inkluderande idrott för alla.

- Jämställdhet för en framgångsrik idrott.

- Ett stärkt ledarskap.

 

Länk exempel på projekt/aktiviteter Sökbara Idrottslyft 2019.

Länk Goda exempel och inspiration.

 

Utifrån detta kommer vi att prioritera ansökningar från föreningar som tagit del av och aktivt jobbar med Badminton vill och värdegrundsarbete som är starkt kopplat till RF:s Idrotten vill och Strategi 2025.

Länk Badminton Vill.

Som ni vet erbjuder vi nu föreningar kostnadsfria utbildningar, processledningar och material i samverkan med SISU och era Distriktsidrottsförbund.

För mindre och riktade ansökningar som tex ansökan om bidrag till t ex kursavgift för specifik utbildning så behövs ingen dialog och kontakt med Förenings- och Distriktsutvecklare.

För större ansökningar/projekt vill vi ha en dialog med er som förening innan ansökan skickas in. Detta för att det ska vara en rimlig summa förhållande till disponibla medel, men också för att säkerställa att det inte kommer in ansökningar som saknar koppling till RF:s givna utvecklingsområden och idrottens Strategi 2025.

Ansökningarna görs via IdrottOnline under rubriken Idrottslyft, med underrubrik Idrottsmedel 2019.

 

Kriterier för att vi ska kunna hantera er ansökan

Ansökningar från föreningar som ej rapporterat in beviljade Idrottslyft från 2018 kommer ej att tas med i hanteringen av Idrottslyft 2019.

Ansökningar från föreningar som har förfallna skulder till Badminton Sweden kommer ej heller att komma ifråga för idrottslyftmedel 2019.

 

Deltagande i regionala föreningskonferenser våren 2019

I ansökan till Idrottsmedel 2018 var vi väldigt tydliga med att det var obligatoriskt för alla föreningar som fått ett större belopp beviljat att deltaga i kommande regionala föreningskonferenser säsongen 2018-2019.

Inbjudan till dessa konferenser skickas  ut inom kort. Konferenserna kommer att hållas under en lördag i Malmö, Göteborg, Stockholm respektive Sundsvall. Konferenserna är öppna för alla föreningar men är obligatoriska för samtliga föreningar som erhållit minst 20 000 kr totalt i Idrottsmedel under 2018. En punkt på konferensen kommer att vara presentation av olika satsningar genom Idrottslyft och erfarenhetsutbyte från dessa.

Alla föreningar som får minst 20 000 kr beviljat i olika satsningar 2019 kallas till en obligatorisk regional föreningskonferens våren 2020.

 

Hantering av inkomna ansökningar Idrottsmedel

Föreningsutvecklare Claes Johansson och Utbildningsansvarig Åsa Strindlund hanterar alla inkomna ansökningar och tar ett gemensamt beslut.

Föreningsutvecklare Claes Johansson är ansvarig för beslut, utbetalningar och alla kontakter gentemot er föreningar gällande Idrottslyft.

Idrottslyftsapplikationen via IdrottOnline är öppen för ansökningar från och med 1 februari.

 

Mvh

Claes Johansson

Förenings och Distriktsutvecklare

Badminton Sweden

Tel:0707-682740. Mail: This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 04 MAJ 2018 10:20 Skribent: Claes Johansson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo logo