Hoppa till sidans innehåll

Tävling/Serie


Verksamhetsområdet Serie/Tävling arbetar med alla våra serier (lagspel) och individuella tävlingar som finns i landet. Området är stort och viktigt för vår potential att växa och bli större

Serie/Tävling har tidigare varit ett verksamhetsområde benämnt VoNB men i samband med propositionen på årsmötet har området bytt namn till VoTS. Verksamhetsområdet ansvarar för genomförandet av de nationella elitevenemangen såsom SM, Svenska Badmintonligan, Slutspelet i Lag SM, Lag SM ungdom och våra nationella elittävlingar SJT/Elit U19 och SGP.

Övriga serier och övriga tävlingar som bedrivs i landet kommer fullt ut hanteras av gruppen Serie och Tävling.

Gruppens ansvar primärt ligger i att tillse att alla kategorier av spelare oavsett nivå, ålder eller förutsättningar har ett attraktivt urval att välja på. Dessutom har verksamhetsområdet ansvar för att våra regler är uppdaterade, att våra nivåer på tävlingar fungerar.  Att vi har arrangörer till våra evenemang och att vi framåt hittar nya och spännande former för att tävla i vår sport.

Serie/Tävling styrs av en styrgrupp där ansvarig från styrelsen tillika sammankallande är Daniel Toll och där ansvarig tjänsteman är Christer Olsson. Styrgruppen består av Pär Lindau, Roger Johansson, Thomas Angarth och Malin Svensson.
Styrgruppen har som ansvar att organisera verksamheten och vara ansvariga för de beslut som fattas i verksamhetsområdet.
Som beredande arbetsgrupper inom Tävling/Serie har vi initialt beslutat att jobba med följande undergrupper.

Serie/Tävlingsadministration
Här hanterar vi tävlings- och seriekalender, vi utser arrangörer till våra arrangemang i Svenska Badmintonförbundet (SBF)  och vi  handhar utvärdering av verksamheten samt alla löpande frågor kring dispenser. Gruppen består av  Pär Lindau och Leif Andersson. 

Regler/Klassningsgrupp
Gruppen kommer tillse att regelverket är uppdaterat och dessutom tillse att Sverigerankingen fungerar och uppdateras löpande samt att det nya klassningssystemet fungerar på tillfredställande sätt. Gruppen kommer även att vara stöttande i dispensfrågor till gruppen Serie/Tävlingsadministration i ärenden av större karaktär. I gruppen kommer Pär Lindau, Mats Tibbelin, Jan-Erik Sandin och Stefan Sjöö att ingå.

Tekniska funktionärer
Gruppen hanterar allt vad gäller domartillsättningar och domarfrågor för såväl nationell som internationell tillsättning och utveckling. Gruppen kan även komma att utveckla sin verksamhet till att omfatta fler tekniska funktionärer såsom tex utveckling av tävlingsledare, linjedomare etc. I gruppen  finns Roger Johansson, Håkan Fossto, Ann-Gerd Sjöström, Andreas Wakäng, Erik Säfsten, Daniel Sahlberg och Jan Andersson.

Serie/Tävlingsutveckling
I den tidigare organisationen VoNB har denna viktiga del av verksamhetsområdet allt som ofta blivit nedprioriterat till förmån för löpande verksamhetshantering. För att råda bot på detta och finna en gruppering som enbart jobbar med utveckling av våra verksamheter inom tävling/serie har styrelsen beslutat att skapa en gruppering som bara har att jobba med utvecklingsfrågor, testa verksamheter och utvärdera desamma. Till gruppen kommer även en ungdomsgrupp att knytas som idé och referensgrupp. Gruppen består av Malin Svensson, Mattias Norell och Claes Lundskog samt personer ur ungdomsgruppen.

Veteran
Verksamheten med våra framgångsrika veteraner kommer hamna under verksamhetsområdet tävling/serie och består av såväl den nationella som internationella verksamheten.   

Parabadminton
Verksamheten med Parabadminton kommer primärt att ligga under verksamhetsområde utbildning. Den tävlingsverksamhet som idag finns inom Para kommer även att ha en fot in i tävling/serie. Initialt bemannas denna Paragrupp av samma människor som finns i utbildningsgruppen men i takt med att verksamheten växer kommer fler att knytas till denna grupp. Gruppen hanterar såväl nationella som internationella tävlingar inom Para. 

Om du har frågor eller funderingar inom verksamhetsområdet och var olika frågor kommer att hanteras är du varmt välkommen att kontakta Christer Olsson eller Thomas Angarth

Uppdaterad: 29 NOV 2018 13:33 Skribent: Christer Olsson
Epost: 

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo