Hoppa till sidans innehåll

Förening/Distrikt


Verksamhetsområde Förenings- och distriktsutveckling arbetar framförallt med två saker:

1. Att bidra till en föreningsmiljö som attraherar alla och inte slår ut några.

2. Att hitta tränings- och tävlingsformer som lockar – oavsett spelnivå.

Verksamhetsområdet samarbetar även nära med verksamhetsområde Utbildning för att öka utbudet av utbildningstillfällen över hela landet.

Utbildning, föreningsmiljön/organisationsutveckling och tränings/tävlingsmiljön är också våra tre utvecklingsområden i den av RF (Riksidrottsförbundet) godkända utvecklingsplan för Idrottslyftet 2016-2019.

I styrgruppen för det nya verksamhetsområdet sitter Jan-Erik Sandin, Ljusdal, Viktor Weiberg, Åmål och Emma Johannesson, Uppsala.  Vi arbetar också med att rekrytera en person från region Syd. I gruppen ingår dessutom föreningsutvecklare Claes Johansson samt undertecknad - Elisabeth Bademo, styrelsen.

Jag är så glad över att Jan-Erik, Viktor och Emma har tackat ja till att ingå i gruppen.  Jag tycker att vi därmed har fått en mycket god blandning av olika åldrar, kompetenser och erfarenheter.

En av de första uppgifterna för styrgruppen är att identifiera och knyta resurspersoner ute i landet till organisationen. Detta för att ha en god förankring i föreningar och distrikt i landet.

- Vi kommer dessutom att starta några undergrupper för specifika utvecklingsområden. Det kan till exempel röra sig om åtgärder för att göra det mycket mer intressant för alla motionärer att bli medlemmar i en förening, berättar Claes Johansson.

Styrgruppen kommer sedan, utifrån föreningsutvecklingens och Idrottslyftets handlingsplan, besluta om prioriterade områden och bryta ner dessa i aktiviteter som kan startas i landet.

Styrgruppen kommer att ha fem-sex styrgruppsmöten per år, varav minst ett ska vara ett fysiskt möte. Det första fysiska mötet är planerat att hållas i samband med Svenska Cupen i Uppsala den 21-23 april.

Vad sker inom verksamhetsområdet just nu? Jo, bland annat:

o Rapportering och sammanställning av idrottslyftsprojekten för 2016.

o Dialog med föreningar och distriktsidrottsförbund inför diverse projekt och satsningar 2017.

o Beviljande och utbetalning av idrottsmedel kopplat till ansökningstillfällena 17/2 och 1/6.

o Dialog med distriktsidrottsförbund och badmintonansvariga föreningskonsulenter i syfte att skapa utvecklingsplaner för föreningar.

- Det är så roligt att allt fler klubbar arbetar långsiktigt och målmedvetet. Det betyder oerhört mycket för utvecklingen av Badmintonsverige, säger Claes Johansson.

o Tillsammans med utbildningsansvarig Åsa Strindlund identifiera utbildningsbehov inom olika områden samt skapa utbildningar och arrangörer utifrån behovet.

o Tillsammans med verksamhetsområde Utbildning synliggöra och informera om möjligheter till utbildning i Badminton Swedens och SISU idrottsutbildarnas regi.

o Utlysning av och rekrytering av arrangörer till sommarens regions- och dammsugarläger.

o Planering av regions- och dammsugarläger.

o Stöd och dialog med föreningar och distriktsförbund gällande diverse satsningar kopplat till Badminton Swedens och Idrottslyftets handlingsplan. Denna dialog bedrivs genom information på förbundssajten, mejlkorrespondens, telefon, samt fysiska möten i verksamheten med föreningar och distriktsförbund.

o Presentation och spridning av goda exempel på satsningar/aktiviteter som redan idag görs ute i våra föreningar och distrikt!

- Det vimlar av goda exempel runt om i landet. Jag lovar att vi ska försöka bli än bättre på att sprida information om dem, säger Claes.

Mycket av arbetet under 2016 har bestått i att samla ihop allt det som gjordes av det regionala föreningsutvecklingsprojektet. Detta har till stor del legat till grund för allt idrottslyftsarbete som gjorts under 2016, skapande av utvecklingsplan för Idrottslyft 2016-2019 tillsammans med RF, samt iordningställande av sökbara Idrottslyft 2017.

Föreningsutvecklare Claes Johansson har också varit delaktig och involverad i utbildningsarbetet tillsammans med utbildningsansvarig Åsa Strindlund, löpande dialoger med våra föreningar och distriktsförbund i diverse utvecklingsfrågor och satsningar kopplat till våra handlingsplaner.

Med grundarbetet som gjorts under 2016, tillsammans med skapandet av verksamhetsområde Förenings- och distriktsutveckling, så känner vi oss väl rustade att aktivt kunna möta föreningars och distrikts behov och önskemål. Tillsammans ska vi utvecklas mot målet dubbelt så stora och dubbelt så bra!

Uppdaterad: 03 MAJ 2017 15:25 Skribent: Elisabeth Bademo
Epost: 

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo