Hoppa till sidans innehåll

Kommunikation mellan förbund, distrikt och förening


Så här kommunicerar Badminton Sweden med distrikt & föreningar
(bilaga till förbundets kommunikationsplan)


Utgångspunkter:

 • Alla distrikt och föreningar ska nås av förbundets information. Ingen ska riskera att missa viktig info.
 • Förbundet ska snabbt nå distrikt och föreningar när det behövs.
 • Informationsflödena ska vara logiska och begripliga för alla.
 • Kanaler att använda: Badminton Sweden-sajten, facebook och mejl.

 

När vi kommunicerar vill vi förmedla:

 • ÖPPENHET - Vi erbjuder spel för alla
 • ENKELHET - Du behöver racket och boll - spela på dina villkor
 • DYNAMIK - Vi anpassar oss efter dina villkor och din ambitionsnivå
 • MODERNT - Vi anpassar oss efter vår omvärld

 

Vår kommunikation med föreningar och distrikt skall alltid baseras på resultatet från följande analys:

 • Vilken är målgruppen?
 • Vad är budskapet?
 • Använd en slagkraftig rubrik!
 • Förstärker bilderna budskapet?
 • Är språket enkelt och anpassat för målgruppen samt är informationen kortfattad?

Vi ska använda ett språk som förstärker vårt budskap. Det bör vara enkelt

och tydligt och fokusera på några korta och koncisa meningar istället för långa komplicerade stycken. Vi använder oss inte av ett byråkratiskt språk med onödigt avancerade ord.

Förbundet har ansvar för informationen och kommunikationen till alla intressenter på det nationella planet samt till distriktsförbund och föreningar när det gäller centrala frågor.

 

Distriktsförbunden informerar och kommunicerar med de lokala intressenterna och föreningarna om frågor på det lokala planet. Föreningarna ansvarar för informationen och kommunikationen med sina medlemmar och sina intressenter. De är även förbundets och distriktsförbundens förlängda arm mot sina medlemmar när det gäller centrala frågor.

 

Föreningarna ansvarar för informationen till sina medlemmar och deras föräldrar. Förbundet kommunicerar enbart med utsedd person från respektive förening - ej med enskilda personer (till exempel aktiva eller föräldrar). 

 

De bilder som används i vår verksamhet skall spegla nyhetens innehåll och väcka intresse och uppmärksamhet. Vi ska använda bilder som är representativa för vår idrott. Bilderna skall också förstärka syftet med vår kommunikation.

 

Badminton Sweden vänder sig främst till fyra intressenter; interna organisationen, samarbetspartners, media samt statliga organisationer.

 

Interna organisationer

Distriktsförbund, Föreningar, interna arbetsgrupper (Ideella)

 

Statliga organisationer

Sveriges Olympiska Kommitté, Riksidrottsförbundet m fl.

 

Samarbetspartners

Sponsorer

 

Media

 

Badminton Sweden använder sig av flera kanaler i sin kommunikation:

Hemsidan

www.badminton.nu används som vår främsta interna och externa kommunikationskanal gentemot våra intressenter. Här finns alltid aktuell information som rör alla delar av vår verksamhet - rapporter från konferenser, information om de olika verksamhetsområdenas arbete samt utbud på kurser för våra föreningar. Vi tillhandahåller även tävlings- och seriespelsinformation.

 

Hemsidan är vårt ansikte utåt. Vi presenterar badminton och tillhandahåller information som skall locka nya medlemmar och andra externa intressenter såsom samarbetspartners, sponsorer och media.

 

Så mycket som möjligt av vår kommunikation skall gå via hemsidan

 

Skäl:

 • En enda huvudkanal gör det enklare för både avsändaren (förbundet) och mottagarna (distrikt och föreningar).
 • Detta förstärker Badminton Sweden-sajten, och gör den oumbärlig för distrikt, föreningar, ledare, spelare, föräldrar och andra intresserade.
 • Vi ökar trafiken på Badminton Sweden-sajten, vilket är viktigt.
 • Risken minskar för att någon ska missa viktig information

Facebook

Används för att nå våra yngre intressenter. Alla nyheter som skapas skall läggas ut via länk på facebook. Facebook används också vid arrangemang/tävlingar som förbundet närvarar på där en form av liverapportering äger rum. Detta för att få en snabb, direkt och social kommunikation med våra medlemmar.

Exempel på liverapportering är förbundsmöte, mästerskapstävlingar eller liknande.

 

Facebook används också för att locka in folk till förbundets huvudsajt.

 

Mejlutskick

Utskick via riktade mejl till våra distrikt och eller föreningar skall endast göras då förbundet behöver kommunicera med våra föreningar och eller distrikt kring större frågor.

Mejllistan till föreningarna uppdateras cirka en gång i månaden, och läggs på vår gemensamma server (ansvarig Simon).

Mejllistan tillhör förbundet, och delas ej med andra intressenter såvida inte särskilda skäl finns.  

 

Mejlutskick görs enbart vid följande tillfällen

Information om

 • Förbundsmöte
 • Lansering av utbildningskalender
 • Lansering av tävlingskalender
 • Information kring ett större arrangemang eller evenemang som förbundet arrangerar
 • Stora händelser där förbundet behöver kommunicera snabbt.
 • När externa samarbetspartners betalat för en riktad reklam mot föreningar eller distrikt

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev är en sammanfattning av nyheter på förbundets hemsida och skickas ut en gång i veckan till de intressenter som tecknat sig för nyhetsbrevet.

 

Livemöten/Personliga möten

Under verksamhetsåret genomför vi även ett antal livemöten. Tyngdpunkten ligger på förankring, feedback, diskussion och information inom olika områden som till exempel utbildning, tävling och verksamhetsutveckling.

 Mötena är också till för att få feedback på Badminton Swedens verksamhet.

 

Pressmeddelanden

Marknadsföring av idrotten gentemot media sker främst genom pressmeddelanden

Uppdaterad: 20 OKT 2017 14:59 Skribent: Svenska Badmintonförbundet

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo logo