Hoppa till sidans innehåll

Trivselregler


TRIVSELREGLER

vid tävlingar i Stockholms Badmintonförbunds distrikt

 

UPPVÄRMNING / INBOLLNING
Tidsschemat kan vara snävt och alla spelare måste vara uppvärmda och beredda att starta matchen efter högst två minuters inbollning.

 

POÄNGRÄKNING
För att vinna en match ska man vinna två set. Det kan alltså hända att man måste spela ett tredje set för att få fram vem som vinner en match. Den spelare/det par som först får 21 poäng har vunnit ett set. Dock gäller att om det skulle bli 20 lika, så måste en sida vinna med två bollar. Man kan dock allra högst spela till 30 poäng. Ett set kan alltså vinnas med 30-29. Poäng utdelas efter varje spelad duell.

 

SIDBYTE och PAUS
Efter varje set byter man sida. Blir det ett tredje set byter man sida när en av spelarna uppnått 11 poäng. När någon spelare har uppnått 11 poäng har man rätt till 1 minuts paus. Vid vunnet set i samband med sidbyte har man rätt till 2 minuterspaus

BOLLAR
Se till att tillräckligt antal bollar finns tillhands före respektive match. Vikning av bollar bör undvikas men är tillåtet efter överenskommelse mellan spelarna eller referees / tävlingsledares godkännande. Begagnade bollar ska läggas i korgar som finns i anslutning till banan.

TÄVLINGSDRÄKT
Tävlingsdräkten består av kortärmad tröja och kort byxa/kjol. Tävlingsdräkten ska vara representativ för badminton dvs. visa klubb- eller distriktstillhörighet alt. ha neutrala färger. Är tävlingströjan försedd med reklam måste klubbtillhörighet framgå. Vid osäkerhet ska referee eller tävlingsledare tillkallas, dessa avgör vad som är tillåtet.
OBSERVERA: Referee/tävlingsledare kan gå in och avbryta match om någon spelar i otillåten dräkt.

REFEREE - ansvar och befogenheter
Referee är den högst ansvarige för tävlingen, saknas referee är det tävlingsledaren som är den högst ansvarige.
OBSERVERA: Referee eller tävlingsledare är den som beslutar om diskvalifikation av spelare, sker efter samråd med berörd domare.

DOMARE / SIFFERVÄNDARE
Alla matcher bör ha  siffervändare. Vis semifinal och final rekommenderas Domare.

LINJEDOMARE
Arrangören skall se till att det finns möjlighet  att sätta in linjedomare i grundomgångarna om detta begärs. Semi finaler och finaler bör ha minst två linjedomare per bana. Om detta inte är möjligt får spelarna avgöra respektive linjer. Vid minsta tvekan/oenighet om en boll är korrekt eller ej ska domaren fatta beslut. Saknas domare ska bollen spelas om.
OBSERVERA: Det är domarens beslut som gäller. Spelarna ansvarar för linjerna men det är domaren som dömer.

SKADA/KRAMP/BLODVITE
Vid inträffad kramp, lättare skada eller blodvite är en paus om högst fem minuter tillåten. Domare ska tillkalla referee som fattar beslut om ledare/tränare får komma in på banan. Vid blodvite krävs inte tillstånd av referee. Det är tillåtet för ledare/ tränare att hjälpa till att få stopp på blödningen.

UPPTRÄDANDE UNDER MATCHER
Alla matcherna ska genomföras med ett korrekt uppträdande. Följs inte detta medför det minst tillsägelse men kan också innebära att en varning delas ut. Följande gäller: 

HÖGA SKRIK
Att skrika högt är tillåtet. Svordomar eller könsord är inte tillåtet och medför varning. Upprepade svordomar och könsord medför att matchen avbryts och spelaren kommer att diskvalificeras.

OPROVOCERADE SLAG I NÄTET
Detta är inte tillåtet. Medför varning eller tillsägelse.

KASTANDE AV RACKET
Detta är inte tillåtet. Medför varning eller tillsägelse. Hamnar racket på annan bana ska matchen avbrytas och spelaren kommer att diskvalificeras.

TRAMPA PÅ ELLER TRYCKA SÖNDER BOLL
Detta är inte tillåtet. Medför varning eller tillsägelse.

OM JAG BLIR VARNAD - vad händer sen?
När en varning utdelats ska domare i sin rapport till Svenska Badmintonförbundet, Domarkommittén (DOK) ange om varningen är lindrig eller grov. DOK beslutar om påföljd.

Vad kan följderna av en varning bli?
Vid lindrig varning får spelaren en skriftlig tillrättavisning.
Klubben får ett särskilt brev om det inträffade. Klubben måste agera och ta upp det inträffade med spelaren samt informera DOK om vilka åtgärder som kommer att vidtas.
Om klubben inte agerar, kommer en administrativ avgift att krävas in av DOK.

Vid grov varning sammankallas alltid domarkommittén som fattar beslut om straff.
Vid första grova varningen kan det röra sig om böter eller avstängning (i vissa fall både och) beroende på varningens art. Dessutom kommer spelaren eller klubben alltid att få betala en administrativ avgift på 500 kronor.

Vid den andra grova varningen blir det högre böter. Dessutom kan en längre tids avstängning från all verksamhet som berör badminton komma att utdömas.

 

Uppdaterad: 03 NOV 2011 22:14 Skribent: Stefan Niklasson

bso

dm

08

ung

utbildning

Forza logologologologo logo