Hoppa till sidans innehåll

Brev till Svenska Badmintonförbundet angående tävlingsadministrativt program

13 MAR 2011 23:09
Här hittar du svaret som förbundet skickat till Svenska Badmintonförbundet angående tävlingsadministrativt program
  • Skapad: 13 MAR 2011 23:09

Brevet som pdf-fil

Till Svenska Badmintonförbundet
Till övriga distrikt för kännedom

Angående tävlingsadministrationsprogram.

Undertecknad, Magnus Flink,  har fått i uppdrag av Smålands Badmintonförbunds styrelse och distriktets tävlingsledarkonferens (110213) att be Svenska Badmintonförbundet avveckla Tournament Planner och istället förorda Softminton och till det utveckla programvaror som tillfredsställer våra administrativa behov. 

När det gäller nytt program så råder en stor osäkerhet och ingen av deltagarna vid tävlingsledarkonferensen var insatta. De ”experter” som vi har tilltro till i distriktet har mycket stor skepsis till programmet.

Anledningarna är följande:

Vid flera riksrekryterande tävlingar under innevarande säsong har programmet används. Det har gjort att lottningar kommit sent och att arrangör under tävling fått övergå till manuell hantering.

Manualen som få läst igenom och förstått är inte användarvänlig, den är på engelska. Föreningar med en tävling/år behöver en enkel manual på svenska som ger handledning i tävlingsadministrationsproblem som uppstår. Tävlingsdagen skall kunna skötas av flera personer som inte behöver vara ”experter” på programmet. Det verkar vara svårt att göra en version till Tournament planner

Det är fullt möjligt att vi är för dåligt insatta i programmet. I så fall behöver vi en dragning så vi förstår vilka fördelar våra småländska föreningar har av programmet. (Kanske den 8 april)
Ansvarig på förbundet har informerat  om ”punkter under behandling” se sist i brevet.

Det skulle uppskattas om övriga distrikt meddelar sig i frågan, så vi får veta om det är fler som delar vår uppfattning. Vi eftersträvar ett tävlingsadministrativt program som fungerar och är användarvänligt för alla våra medlemsföreningar.   

 

Jönköping 110225
Smålands Badmintonförbund
Magnus Flink
Tillförordnad ordf.

Punkter under behandling
Vid vårens användande så upptäcktes att programmet saknade några av de funktioner vi haft i
dagens program. Problemen har rapporterats till leverantören och vi hoppas att de skall kunna
åtgärdas. Tills vidare gäller dock att vi får acceptera vissa brister i programmet.
• Slutspel vid poolspel med +2-pool. Dagens lottningsprogram lottar efter att poolspelet är
klart ut var pooltvåorna skall inplaceras. Med TP så gäller att slutspelet är färdiglottat i
samband med lottningen och man kan se var pool-tvåorna kommer in i förväg.
• Numrering av poolerna. TP använder en annan numrering av poolerna. Pool A har den 1:a
seedade och är alltid överst, Pool B har den 2:a seedade och är alltid underst. Pool C och D
innehåller de 3-4:e seedade osv. Detta får vi anpassa oss till.
• Klubbtillhörighet vid poolspel. TP tar inte hänsyn till klubbtillhörighet i slutspelet. I
poolspelet så placeras spelare från samma klubb ut i olika pooler så långt det går, men
hänsyn tas inte till var segraren i poolen kommer i slutspelet, vilket gör att idag så kan en
klubb med två spelare som båda vinner sina pooler, hamna på samma halva i slutspelet. Detta
är internationell standard. Vi har dock bett om en ändring för svenska tävlingar på denna
punkt men den finns inte idag. Man kan manuellt gå in och rätta upp detta men med många
pooler och spelare från samma klubb, så är det inte helt enkelt.
• Utplacering av 3 resp 4-pooler när komplement behövs. Om man t ex har 25 deltagare, och
har 4-pooler, så kommer vi få tre 3-pooler som komplement. Då kommer TP placera dessa i
Pool A, B och C. I vissa fall stämmer detta inte överens med vad som står i Tävlingsledarhandboken.
Nackdelen med TP:s modell är att man kan få situationer i slutspelet, där en av
spelarna har spelat två matcher mer än vad motståndaren gjort.
• ”Utformningen av kvalspel” skiljer sig i vissa fall i TP och Tävlingsledarhandboken.
• Det finns ej ett genomgående matchnummerbegrepp i TP. Med matchnummer i TP menas en
numrering enbart i den klassen.
• Vid spel i olika hallar, vill man kunna ange att semi- och finaler skall spelas i annan hall.
Idag kan man bara ange hall för hela slutspelet. Det går dock att komma förbi detta med lite
knep.
• Presentation av lottningen i ett pdf-program går inte idag. Man kan ta ut en Excel-fil över
lottningen. Där kommer vid Cup-spel en klass att ha en flik, vid pool-spel så är det en flik för
poolspelet och en för slutspelet.
• Idag kan man ta ut Domarprotokoll på en A4-sida. Motsvarighet till Matchprotokoll med
2/A4-sida finns inte idag, men arbete pågår med detta.

Skribent: Bosse Bergenholtz

Postadress:
Smålands Badmintonförbund
Daniel Toll, Hagadalsvägen 42B
352 46 Växjö

Kontakt:
Tel: 0703668156
E-post: daniel@vaxjobadminto...

Se all info

Forza logologologologo logo