Hoppa till sidans innehåll

Så utvecklas svensk badminton

02 APR 2019 12:00
Här är de viktigaste punkterna från Badminton Swedens strategidag den 14 mars.
  • Skapad: 02 APR 2019 12:00

Svensk badminton är på väg åt rätt håll. Flera positiva trender går att skönja, inte minst inom utbildning och föreningsutveckling. Det framkom på förbundets strategidag den 14 mars. Men fortfarande återstår mycket jobb för att målen till 2020 ska kunna nås. Samarbete, nytänkande och gemensamma mål är nyckelord för framtiden.

Bild: Emma Karlsson och Johanna Magnusson är Sveriges högst rankade dubbelpar.  

Den 14 mars träffades Badminton Swedens kansli och styrelse för en strategidag. Syftet med dagen var att stämma av hur arbetet går i relation till förbundets övergripande mål till 2020 - ”Dubbelt så stora, dubbelt så bra” - samt att identifiera viktiga utmaningar. Ambitionen var också att lyfta blicken för att se hur svensk badminton kan utvecklas under de kommande åren.

– Det är viktigt att hela tiden titta på vad som händer i omvärlden. Hur gör till exempel andra europeiska länder inom olika områden för att stärka Badmintonsporten? Vad kan vi lära av dem och utveckla själva? sa styrelsens ordförande Tommy Theorin.

Genomgången av de olika verksamhetsområdena (se mer info nedan) inom Badminton Sweden visade att vissa övergripande mål redan nu är uppnådda, medan andra kommer kräva mer jobb.

– Inom områdena utbildning och kommunikation har vi lyckats mycket bra och även föreningsutveckling visar goda resultat. Övriga verksamhetsområden - tävling/serie, elit & landslag samt marknad - har klar förbättringspotential som kräver både nytänkande och resurser, sa förbundschef Tomas Sandö Brandt.

– Det är extra roligt att utbildningsområdet ligger så långt framme. Utbildningarna ger en viktig grund som gör att vi kan bygga underifrån. Men alla verksamhetsområden är viktiga och vi behöver jobba hårt med helheten för att stärka badmintonen i Sverige, sa styrelsens ordförande Tommy Theorin.

Samarbete nödvändigt

Flera av diskussionerna under dagen handlade om hur tävlings- och serieverksamheten kan utvecklas. Även nya tävlings- och träningsformer menade många är prioriterade utvecklingsområden.

– Vi behöver stärka våra stora inhemska tävlingar som SM, RSL Swedish Open och Swedish Grand Prix. Det måste vara tufft motstånd när man tävlar i Sverige, då är man bättre förberedd för internationella tävlingar, menade Tommy Theorin, styrelsens ordförande.

Ett annat viktigt perspektiv som lyftes under dagen var nödvändigheten av samarbete och gemensamma ansträngningar inom Badmintonsverige. För att sporten ska stärkas krävs att alla aktörer, hela vägen från spelare, klubbar och distrikt till landslag och förbund jobbar tillsammans mot gemensamma mål.

– Att nå våra ambitiösa mål ”Dubbelt så stora, dubbelt så bra’ är inte gjort i en handvändning. Hela Badmintonsverige behöver gå i gemensam riktning och ta ansvar för att vi tillsammans skall lyckas, sa förbundschef Tomas Sandö Brandt.

– Under våren genomför vi fyra regionskonferenser där vi bland annat lyssnar av vad distrikt och klubbar tycker är prioriterat framåt. Det är angeläget att alla delar av Badmintonsverige jobbar nära varandra, sa styrelsens ordförande Tommy Theorin.

-------------------------------------------------------------------------------

Sammanfattning från strategidagen 

Nedan följer en sammanfattning från strategidagen kring läget inom Badminton Swedens sex övergripande verksamhetsområden: Utbildning, Tävling/Serie, Kommunikation, Elit och landslag, Föreningsutveckling och Marknad.

Utbildning

Verksamhetsområdet utbildning identifierades 2013 som ett prioriterat område att utveckla. Sedan dess har trenden varit mycket positiv och antalet utbildningsfällen har ökat markant. Under 2018 genomfördes sammanlagt 44 utbildningsaktiviteter vilket är en avsevärd ökning jämfört med 2013.

Framförallt är det grundtränarutbildningarna Badminton ABC och Shuttle Time som lockar deltagare. Målet och utmaningen framåt är att få dessa deltagare och andra lämpliga tränare att gå vidare till Coach Level 1 och 2. Här är ett av förslagen att jobba med ett fortlöpande mentorsprogram till de personer som deltar i våra utbildningar.

Badminton Swedens utbildningsprogram (se bifogad bild) följer samma struktur som BWF. Ett problem i Badmintonsverige idag är att det är relativt länge sedan vi hade tränarutbildningar på högsta nivå. För att möta denna utmaning planerar Badminton Sweden att lansera en ny topptränarutbildning hösten 2019.Tävling/Serie

Upplägget att arrangera SM för seniorer i samband med SM-veckan i Sundsvall var mycket lyckat. Tävlingen fick stor och positiv exponering i media då bland annat SVT livesände under Vinterstudion.

Det är viktigt att Badmintonsverige fortsätter att arrangera större nationella tävlingar, så kallade Swedish Grand Prix-tävlingar (SGP), och att landslagsspelare deltar på dessa i större utsträckning än idag. Under senaste åren har det dock varit svårt att hitta arrangörer för både SGP-tävlingar och SM.

Att utveckla nya tävlingsformer är ett prioriterat delområde. Här sitter Badmintonsverige delvis fast i gamla strukturer och synsätt på hur ett tävlingsupplägg ska se ut. Men nya idéer finns och de kommande åren är det viktigt att få igång testverksamhet för nya typer av tävlingsformer och upplägg.

Även Badmintonligan behöver fortlöpande utvecklas för att attrahera publik, media och sponsorer så att genomslag och intäkter på sikt kan öka.

Elit & landslag

Eurocenter i Uppsala är navet för landslagsverksamheten. Det är fortsatt viktigt att jobba för att Eurocenter ska vara det självklara valet för landslagsspelare att vara på och träna. Eurocenter vill även att yngre badmintontalanger besöker centret för inspiration och sparring.

Inom landslagsverksamheten går det att se en positiv utveckling inom ungdomsklasserna U17 och U19 där Sverige tagit flera medaljer vid EM under de senaste åren.

För att nå det långsiktiga målet att vinna medaljer på senior-EM och konkurrera på VM och OS återstår dock en bit. Ett delmål på vägen är att de svenska landslagsspelarna ska förbättra sina platser på världsrankingen och säkra uttagningar till mästerskap (individuellt och lag). För detta krävs att de deltar på fler internationella tävlingar.

En glädjande utveckling är att badmintonens RIG och NIU (Riksidrottsgymnasier och nationellt godkänd idrottsutbildning) haft dubbelt så många ansökningar under det senaste året. Det har även varit hög nivå med många ansökningar från landslagsspelare till RIG. Hösten 2018 startade vårt samarbete med Riksidrottsuniversitetet i Umeå (RIU) i form av Badmintons Kompetens Center (BKC). En möjlighet att kombinera elitsatsning på badminton med akademiska studier.

Kommunikation

Kommunikation är ett verksamhetsområde som haft en mycket positiv utveckling under de senaste åren. Antalet besökare på sajten www.badminton.nu har tredubblats sedan 2013 och i sociala medier (Facebook och Instagram) har antalet följare fördubblats sedan 2014 (idag totalt 6550 följare).

Framöver är målet att använda sig mer av rörlig bild i kommunikationen samt i högre utsträckning involvera klubbar, fånga upp internationell badminton och bevaka verksamheten på Eurocenter.

Vad gäller badmintonbevakning i andra medier kan man konstatera att sporten främst får utrymme i lokal och landsortspress. För att skapa ett större genomslag i rikspress och radio/tv är det viktigt med internationella framgångar för landslagsspelarna.

Under 2018 slöts avtal med SolidSport som officiell mediepartner till Badmintonligan. Samarbetet har startat positivt med goda initiala tittarsiffor och samtliga klubbar i Badmintonligan har kommit igång bra med sina livesändningar av Badmintonligan.

Föreningsutveckling

En stor del av arbetet inom detta verksamhetsområde är kopplat till Idrottslyftet och andra stimulansbidrag som utgår från Riksidrottsförbundet.

Arbetet inom verksamhetsområdet har löpt på bra under de senaste åren. Shuttle Time-utbildningar med fokus på att få fler kvinnliga tränare till badminton, regionläger med breddinriktning, samt utbildningen Badminton Vill (utbildning i värdegrundsarbete) är exempel på några olika aktiviteter som genomförts.

Framöver är ambitionen att utvecklingsområdet ”Nya tränings- och tävlingsformer” ska prioriteras. Parabadminton kommer också att bli ett utvecklingsområde.

Marknad

Arbetet inom verksamhetsområdet marknad har de senaste åren inte kunnat prioriteras på grund av tidsbrist på förbundskansliet. Det är dock viktigt att arbetet, som bland annat handlar om att få in fler sponsorer till badmintonsporten, kommer igång så snart som möjligt.

Skribent: Johan Lundberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

logologologologologo