Hoppa till sidans innehåll

Ny utbildningsstege framtagen

07 OKT 2014 10:19
Ett stort revideringarbete har resulterat i en ny utbildningsstege för tränare
  • Skapad: 07 OKT 2014 10:19

Under våren så har utbildningsgruppen i Badminton Sweden arbetat med ett revideringsarbete av befintliga U1-U3 kurser, då man sett ett stort behov av att uppdatera befintliga utbildningar och utveckla dem till ett mer modernt lärande och fokus har legat på ett större pedagogiskt tänk i utlärningsfasen till nya tränare/ledare. Arbetet har presenterats för ett 50 tal ledare och för förbundsmötet samt ett antal referenspersoner både i och utanför vår idrott.

 

Samtliga dokument finns i slutet på nyheten

 

Utbildningsprogrammet ska även generera i kunskap och kompetens inom ledar och tränarskap för att utveckla spelare till hög internationell nivå i samtliga kategorier till  säsongen 2020.

Strukturen är utformad för att skapa en hög tillgänglighet för att fler ska välja att utbilda sig. Pedagogisk kvalité samt formen på utbildningarna ska skapa attraktivitet i att fortsätta utbilda sig. Strukturen innehåller både en hierarkisk stege och fördjupningsdel inom varje block för att skapa flera möjligheter att fördjupa sitt lärande.  

 

Den nya utbildningsstegen testas under hösten 2014 på ett flertal ställen i Sverige för att som målsättning sedan till årskiftet ersätta samtliga tränarutbildningar (U1-U3)

 

Den nya utbildningsstrukturen kan ni se här. 

Observera att:

- Namnen på utbildningarna endast är arbetsnamn

- Det finns en obligatorskt del och en frivillig del (tillvalsdel)

- Tillvalskurserna är inte helt färdiga än och det kan tillkomma/ändras på någon plats

- Den obiligatoriska delen måste ha genomförst för att gå vidare i stegen

- SISU:s plattform är obligatorsikt för att få starta på Badminton 1a

 

Certifiering
När varje block är klarat så kommer man vara certifierad tränare inom ramen för de olika blocken, dvs erhålla en tränarlicens.  

 

Tidsplan
Hösten 2014, test av Badminton 1 a-c och 2 (arbetsnamn)

December 2014, genomförande av en kursinstruktörsutbildning på Bosön för nya kursinstruktörer som kan hålla i de nya utbildningarna
Februari 2015, sjösättning av hela den nya utbildningsstrukturen 

 

Övriga utbildningar
Utbildningsstege för organisationsledare och tekniska funktionärer (domare, linjedomare, tävlingsledare mm) kommer en översyn att påbörjas kring senvåren 2015. 

 

För tränare ledare som gått utbildning
För ledare/tränare som gått U1 & U2 så kommer man behöva starta om från Badminton 1a för att få en tränarcertifiering. 

För ledare/tränare som gått minst U3 så kommer man behöva starta minst på badminton 1c för att få en tränarcertifiering

 

Utbildningsansvarig kommertillsammans med Team Manager ungdom och FK skapa individuella utbildningsplaner för de tränare som finns på förbundsnivå och/eller som agerar på  liknande nivå.

 

Vad har gjorts och vad kommer göras

Kursplaner för Badminton 1a - 1c har skapats och testas just nu.

Kursplaner för Badminton 2,3 och elit skall nu skapas

Innehållet i en kursinstruktörsutbildning ska tas fram till december 2014.

Tillvalskurserna skall noga gås  igenom och eventuellt förändras

En fördjupningskurs efter Badminton Elit skall tittas på efter önskemål 

 

Håller högsta möjliga kvalité, hög tillgänglighet och är attraktiv
Tre ledord präglar det program som är framtaget. 


Kvalité:

Kvalitetsbegreppet ska ses som vitt och genom hela spektra av vad som berör 
utbildning. Allt från Kursinstruktör, lokaliteter, innehåll m.m. 
För att säkra upp syfte och mål krävs i synnerhet följande. Kursinstruktören skall ses som det viktigaste instrumentet för att uppnå kvalité. Utbildningarna ska hålla mycket hög pedagogisk kvalité. Feedback till kursinstruktör och deltagare skall ske löpande efter en viss nivå. 


Tillgänglighet:

Utbildningarnas sekvensering är framtagen för att skapa ett flöde av 
utbildningar som sker ofta och i närmiljö. Även formen på utbildningarna kan i stor grad varieras efter behov. Längs programmet finns många olika valmöjligheter för deltagaren att optimera tempo och fördjupningsgrad. Tillgängligheten skall uppnås för både deltagare och förening. 


Attraktivitet:

Utbildningsprogrammet vill utvecklas genom kvalité till vara en attraktiv 
möjlighet för förening och ledare som vill utbildas. Det är viktigt att utbildning blir 
prioriterat och får den status som det förtjänar. Attraktivitet skapar den statusen.

 

Ligger i linje med forskningen
Utbildningsprogrammet är baserat på material, vetenskapliga studier och modeller som just nu är aktuella inom forskning. En av de mest framstående och grundläggande  modellerna för att utveckla individer är LTAD (long term athletic development).

 

Talangutvecklingsplanen samt Spelarutbildningen ligger också till grund för
utformningen av struktur och innehåll utav utbildningsprogrammet. Dessa dokument  har naturligt implementerats med bl.a. åldersindelning och konkret träningsinnehåll i de olika blocken så att en tränare ska kunna utveckla aktiva spelare i enlighet med dessa dokument.

Utifrån innehållet har det också skapats ett pedagogiskt upplägg som ska förenkla och effektivisera lärandet för de aktiva. Målet är att tränare/ledare ska efter en utbildning enklare ska kunna skapa ett bra träningsupplägg samt ha en grund i sin coaching kunskapsmässigt.

 

STORT TACK till Eric Fransson, Maria Nilsson, Viktor Weiberg, PG Fahlström och utbildningsgruppen i Badminton Sweden som tagit fram detta.

 Stort tack också till alla referenspersoner som tittat på detta och kommit med värdefulla åsikter och tankar. 

 

Utbildningsprogram, förklaring

Den nya utbildningsstrukturen kan ni se här. 

Skribent: Simon Ottosson

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

logologologologologo