Hoppa till sidans innehåll

Stor översyn av regelverket för svensk badminton

01 AUG 2019 14:15
Regelverket för svensk badminton har fått en rejäl översyn. Nu publiceras en uppdaterad regelbok som ska vara mer tydlig och användarvänlig än sin föregångare.
  • Uppdaterad: 01 AUG 2019 14:15

Under 2018 fick en grupp ledd av Patrik Andersson, en av Sveriges två internationella badmintonreferees, uppdraget av Badminton Sweden att se över regelverket. Uppdraget handlade både om att hitta en ny, mer logisk, struktur i regelverket, så väl som att genomföra en detaljgranskning av varje regel.

Patrik Andersson berättar att regelverket inte riktigt hängt med när förutsättningar och tävlingsverksamhet förändrats och att det fanns ett stort behov av en ordentlig genomgång och uppdatering.

– Det fanns motstridiga regler som uppkommit då flertalet regler fanns på flera ställen och under uppdatering hade det inte korrigerats på samtliga berörda ställen. Ett annat exempel är att numrering har korrigerats fel vilket gjort att hänvisningar i regelverket blivit felaktiga. Sammantaget hade detta resulterat i ett rörigt regelverk med tvetydig och även motsägelsefull information, säger Patrik Andersson. 

Anpassning till BWF

Den uppdaterade regelboken har ett upplägg med 10 olika sektioner vilket är en spegling av och anpassning till det regelverk som Badminton World Federation (BWF) har sedan 2018 då man lanserade en ny struktur på sitt regelverk.

– Sektion A-Spelregler är mer eller mindre en översättning av BWFs regelverk Laws of Badminton och det finns förhållandevis små avvikelser mellan de två olika regelverken. Även Sektion B-Uppförandekoder har stora likheter med BWF:s Code of Conduct där dock BWF:s är mer heltäckande, säger Patrik Andersson.

Övriga sektioner inom det svenska regelverket hanterar främst tävlingsverksamhet och är framtagna för och anpassade till svenska förhållanden.

Alla sektioner i regelboken har genomlysts regel för regel och värderats. Värderingen har innehållit en rent regelteknisk tolkningsdel, men samtliga regler har även värderats med avseende på språklig tydlighet.

21 nya regler har tillkommit

I samband med uppdateringen av regelverket postade även arbetsgruppen ett frågeformulär på Badminton Swedens hemsida vilket gav personer möjlighet att skicka in förslag på felaktigheter i eller förbättringsmöjligheter av befintligt regelverk.

Alla inkomna förslag har behandlats av arbetsgruppen. I ”Underlagsrapporten för uppdatering av Badminton Swedens regelverk” presenteras samtliga inkomna förslag, samt en värdering av dessa (sid 2-9).

I den uppdaterade regelboken har det även till kommit 21 nya regler som är bra för alla involverade i badminton i Sverige att känna till. Dessa finns samlade och publicerade i underlagsrapporten (sid 10).

– Exempel på regelförändringar är till exempel att damer får spela i herrklass och att coacher inte får använda telefon eller surfplatta under match, säger Patrik Andersson.

Löpande uppdatering

Sammantaget har genomgången och uppdateringen av regelverket krävt mycket jobb för arbetsgruppen, där förutom Patrik Andersson även Roger Johansson, Mia Thorselius och Christer Olsson ingått.

– Jag har nog lagt ned ungefär 100 arbetstimmar och sammanlagt har vi fyra säkert jobbat 200 timmar med detta, säger Patrik Andersson.

Enligt Patrik Andersson är ambitionen för framtiden att kommande uppdateringar av regelverket, precis som nu, ska publiceras inför säsongen och kompletteras med en underlagsrapport.

– Det behöver finnas en underlagsrapport där bakgrunden till varje förändring förklaras. Det är viktigt för spårbarheten i regelverket, säger Patrik Andersson.

Här kan du ta del av den fr o m 1 aug 2019 uppdaterade regelboken

Här kan du läsa underlagsrapporten.

Skribent: Johan Lundberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo