Hoppa till sidans innehåll

​Sök återstartsstöd - förlängd ansökningsperiod till 22 maj

10 MAR 2022 13:15
Då det fortfarande finns återstartsmedel att fördela till föreningar och distriktsförbund förlänger vi ansökningstiden till 22 maj.
  • Uppdaterad: 10 MAR 2022 13:15

I kommande ansökningsperiod kommer vi att prioritera ansökningar från föreningar och distriktsförbund som ej redan sökt och fått beviljat återstartsstöd period 2. 
Föreningar och distriktsförbund som redan sökt och beviljat stöd under period 2 kan dock söka för ytterligare projekt eller som en komplettering på tidigare ansökan om man inte fick hela det ansökta beloppet beviljat. 


Så här går det till

RF har tilldelat Svenska Badmintonförbundet nya medel för återstartsstöd, period 2,  samma summa som för period 1 i höstas, det vill säga 3,7 miljoner kronor. Och den övervägande delen är sökbar för våra föreningars återstartsaktiviteter.

Det betyder att din förening eller distriksförbund (SDF)
har möjlighet att söka bidrag för aktiviteter som ska locka barn, ungdomar och vuxna tillbaka till den nivå och omfattning av verksamheten som var innan pandemin, via Riksidrottsförbundets (RF) Återstartsstöd. Stödet ska användas till diverse olika riktade aktiviteter kopplat till barn, ungdomar, vuxna, äldre och paraspelare i alla funktioner och på alla nivåer, det vill säga även ledare, tränare, tekniska funktionärer, styrelseledamöter etc.

De föreningar som sökte återstartsstöd hösten 2021 kan antingen söka stöd för nya återstartsaktiviteter eller söka komplettering och förlängning av pågående projekt. Aktiviteterna kan inkludera barn, ungdomar, vuxna, äldre och paraspelare i alla funktioner och på alla nivåer, dvs även ledare, tränare, tekniska funktionärer, styrelseledamöter, osv.

Stödet är framåtriktat med fokus på att rekrytera och behålla medlemmar, det vill säga ska inte kompensera föreningar och distriktsförbund för uteblivna intäkter och/eller merkostnader för perioden som varit.

Återstartsaktiviteterna för period 2 kan genomföras under hela 2022 och ska vara avslutade i december.

Ansökan
Varje förening eller distriktsförbund (SDF) måste inkomma med en kortfattad återstartsansökan som ska godkännas av Svenska Badmintonförbundet (SBF) innan utbetalning sker.
Ju tidigare ansökan inkommer till SBF, desto tidigare sker utbetalning av stöd.
Sista datum för att inkomma med ansökan är
22 maj.
Innan ansökan godkänns av SBF säkerställs att intentionerna med stödet efterlevs och att det finns rimliga möjligheter att genomföra och följa upp stödet.

Återrapportering
Efter avslutade aktiviteter sker återrapport där det ska framgå hur stödet har använts och vilken effekt det har fått eller förväntas få.

Föreningars återstartsansökan
Ansökan sker via föreningens Idrottsmedelsapplikation i IdrottOnline, på samma sätt som för period 1.

De föreningar som inte tidigare använt Idrottsmedelsapplikationen och ej har för vana att arbeta i IdrottOnline, kan göra ansökan direkt till Svenska Badmintonförbundet i detta formulär.

Distriktsförbundens ansökan
Ansökan sker via ansökan direkt till Svenska Badmintonförbundet i samma formulär som föreningarna. (Observera att distriktsförbund inte kan ansöka via IdrottOnline.)

Med fördel kan förening/distriktsförbund i ansökan hänvisa och relatera till Svenska Badmintonförbundets värdegrundsdokument Badminton vill och idrottens övergripande mål i Riksidrottsförbundets Strategi 2025.

Exempel på återstartsaktiviteter som föreningar kan genomföra
- Deltagande i tävlingar och seriespel på olika nivåer.
- Klubbresa för inspiration till tävling, läger eller utbildning.
- Öppet hus/prova på-aktiviteter.
- Bjuda in grund- och gymnasieskolor för möjlighet att spela badminton i föreningen på idrottslektioner eller idrottsdagar.
- Startup-/tematräffar med aktiviteter för att engagera idag aktiva barn, ungdomar och vuxna att stanna kvar i föreningen, samt bjuda in barn, ungdomar, vuxna som försvunnit från föreningen under pandemin.
- Samverkan med andra lokala idrottsföreningar för att prova på olika idrotter samt skapa sociala band och kamratskap mellan barn, ungdomar och vuxna även om man håller på med olika idrotter.
- Samverkan med andra badmintonföreningar för samträning, dagläger, läger, lagmatcher, interna tävlingar och social gemenskap för målgrupperna barn, ungdomar och vuxna.
- Ny- och återrekrytering av tränare, ledare och funktionärer på alla nivåer.
- Utbildning av tränare, ledare och funktionärer genom Badminton Swedens och SISU:s utbildningsprogram.
- Insatser som inspirerar såväl nya som etablerade barn, ungdomar och vuxna att börja tävla individuellt, i lag- och seriespel igen efter pandemin.

Exempel på återstartsaktiviteter som distriktsförbund kan genomföra
- Klubbresa för inspiration till tävling, läger eller utbildning.
- Skapa gemensamma återstartsaktiviteter för distriktets föreningar tex läger, utbildningar, erfarenhetsutbyte.
- Vara en resurs med dialog, kontakt, stöd, uppsökande verksamhet mot distriktets föreningar i det dagliga återstartsarbetet.

Exempel på återstartsaktiviteter som Svenska Badmintonförbundet kommer att bidra med
- Stöd och hjälp till föreningar och distriktsförbund genom fysiska och digitala möten, gällande ansökan och genomförande av återstartsaktiviteter;
- Bistå med kostnadsfritt material, t ex bollar, låneracketar etc kopplat till föreningarnas olika rekryteringsaktiviteter.
- Lokala ledar-, tränar-, funktionärsutbildningar utifrån föreningarnas specifika behov.
- Stöd till föreningar för att få i gång tävlandet på minst samma nivå som innan pandemin.
- Arrangera läger för barn och ungdomar på alla nivåer ute i våra distrikt i samverkan med distriktsförbund och föreningar.

Frågor kring er ansökan?
Kontakta förenings- och distriktsutvecklare Claes Johansson. This is a mailto link, 0707-68 27 40

Skribent: Johan Pellas
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo logo