Hoppa till sidans innehåll

Sista dagarna: Sök medel till verksamhet senast fredag 30 september

31 AUG 2022 10:37
En påminnelse om att söka nya medel för återstartsstöd, period 3. Dessutom är sökperiod 2 för projektstöd ungdom 2022 öppen.
  • Uppdaterad: 31 AUG 2022 10:37

Vi vet alla hur viktigt återstartstödet varit för Badminton-Sverige, och ännu finns chansen att söka pengar för att utveckla er verksamhet! Dessutom är sökperiod 2 för projektstöd Ungdom 2022 öppen med inriktning ”Inkludering av underrepresenterade grupper” och ”Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer”.
Såväl återstartsstöd som projektstöd hanteras löpande och det är först till kvarn som gäller. OBS. Sista ansökningsdatum för båda ansökningarna är 30 september.

Här kommer viktig information i två delar.
A. Återstartstöd, och hur man söker
B. Projektstöd med riktlinjer, och hur man söker.

ÅTERSTARTSSTÖD
Vi är glada att kunna meddela att RF, för period 3, har tilldelat Svenska Badmintonförbundet nya medel för återstartsstöd, denna gång med 4 250 000 kr, där den övervägande delen är sökbar för våra föreningars återstartsaktiviteter.

Det betyder att din förening eller distriktsförbund (SDF) har möjlighet att söka bidrag för aktiviteter som ska locka barn, ungdomar och vuxna tillbaka till den nivå och omfattning av verksamheten som var innan pandemin, via Riksidrottsförbundets (RF) Återstartsstöd.
Stödet ska användas till diverse olika riktade aktiviteter kopplat till barn, ungdomar, vuxna, äldre och paraspelare i alla funktioner och på alla nivåer, det vill säga även ledare, tränare, tekniska funktionärer, styrelseledamöter etc.

Så här går det till
De föreningar som sökte återstartsstöd hösten 2021 och/eller våren 2022 kan antingen söka stöd för nya återstartsaktiviteter, eller söka komplettering och förlängning av pågående projekt. Aktiviteterna kan inkludera barn, ungdomar, vuxna, äldre och paraspelare i alla funktioner och på alla nivåer, dvs även ledare, tränare, tekniska funktionärer, styrelseledamöter osv. 
Stödet är framåtriktat med fokus på att rekrytera och behålla medlemmar, det vill säga det ska inte kompensera föreningar och distriktsförbund för uteblivna intäkter och/eller merkostnader för perioden som varit.

Återstartsaktiviteterna för period 3 kan genomföras hela säsongen 2022–23 och ska vara avslutade i juni 2023.


Ansökan
Varje förening eller distriktsförbund (SDF) måste inkomma med en kortfattad återstartsansökan som ska godkännas av Svenska Badmintonförbundet (SBF) innan utbetalning sker.

Inkomna ansökningar hanteras löpande efter först-till-kvarn principen, med sista ansökningsdatum 30 september.

Innan ansökan godkänns av SBF säkerställs att intentionerna med stödet efterlevs och att det finns rimliga möjligheter att genomföra och följa upp stödet.


Återrapportering
Efter avslutade aktiviteter sker återrapport där det ska framgå hur stödet har använts och vilken effekt det har fått eller förväntas få. Föreningars återstartsansökan

Observera. Ansökan sker via föreningens Idrottsmedelsapplikation i IdrottOnline, på samma sätt som för period 1 och 2. De föreningar som inte tidigare använt Idrottsmedelsapplikationen och ej har för vana att arbeta i IdrottOnline, kan göra ansökan direkt till Svenska Badmintonförbundet i detta formulär.


Exempel på återstartsaktiviteter som föreningar kan genomföra:
- Deltagande i tävlingar och seriespel på olika nivåer.
- Klubbresa för inspiration till tävling, läger eller utbildning.
- Öppet hus/prova på-aktiviteter.
- Bjuda in grund- och gymnasieskolor för möjlighet att spela badminton i föreningen på idrottslektioner eller idrottsdagar.
- Startup-/tematräffar med aktiviteter för att engagera idag aktiva barn, ungdomar och vuxna att stanna kvar i föreningen, samt bjuda in barn, ungdomar, vuxna som försvunnit från föreningen under pandemin.
- Samverkan med andra lokala idrottsföreningar för att prova på olika idrotter samt skapa sociala band och kamratskap mellan barn, ungdomar och vuxna även om man håller på med olika idrotter.
- Samverkan med andra badmintonföreningar för samträning, dagläger, läger, lagmatcher, interna tävlingar och social gemenskap för målgrupperna barn, ungdomar och vuxna.
- Ny- och återrekrytering av tränare, ledare och funktionärer på alla nivåer.
- Utbildning av tränare, ledare och funktionärer genom Badminton Swedens och SISU:s utbildningsprogram.
- Insatser som inspirerar såväl nya som etablerade barn, ungdomar och vuxna att börja tävla individuellt, i lag- och seriespel igen efter pandemin.


Distriktsförbundens ansökan
Ansökan sker via ansökan direkt till Svenska Badmintonförbundet i detta ansökningsformulär.

(Observera att distriktsförbund inte kan ansöka via IdrottOnline.)

Med fördel kan förening/distriktsförbund i ansökan hänvisa och relatera till Svenska Badmintonförbundets värdegrundsdokument ”Badminton vill” och idrottens övergripande mål i Riksidrottsförbundets ”Strategi 2025”.

Exempel på återstartsaktiviteter som distriktsförbund kan genomföra:
- Klubbresa för inspiration till tävling, läger eller utbildning.
- Skapa gemensamma återstartsaktiviteter för distriktets föreningar tex läger, utbildningar, erfarenhetsutbyte.
- Vara en resurs med dialog, kontakt, stöd, uppsökande verksamhet mot distriktets föreningar i det dagliga återstartsarbetet.

Exempel på återstartsaktiviteter som Svenska Badmintonförbundet kommer att bidra med
Stöd och hjälp till föreningar och distriktsförbund genom fysiska och digitala möten, gällande ansökan och genomförande av återstartsaktiviteter.
- Bistå med kostnadsfritt material, t ex bollar, låneracketar etc kopplat till föreningarnas olika rekryteringsaktiviteter.
- Lokala ledar-, tränar-, funktionärsutbildningar utifrån föreningarnas specifika behov.
- Stöd till föreningar för att få i gång tävlandet på minst samma nivå som innan pandemin.
- Arrangera läger för barn och ungdomar på alla nivåer ute i våra distrikt i samverkan med distriktsförbund och föreningar.
- Arrangera klubbresor, tex Swedish Open och SM.

Frågor kring er ansökan?
Kontakta förenings- och distriktsutvecklare Claes Johansson. This is a mailto link, 0707-68 27 40.


PROJEKTSTÖD period 2
Det finns fortfarande medel kvar att söka från projektstöd ungdom 2022. Stödet är riktat mot två specifika områden, ”Inkludering av underrepresenterade grupper, samt ”Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer”.
Ni som har sökt och fått beviljade medel under våren 2022 kan söka nya projekt eller fortsätta på befintligt projekt.

Ansökningar ”Inkludering av underrepresenterade grupper”​Inriktningar som beviljas av Badminton Sweden:
- Att göra träningsmiljöer mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar.
- Att göra rekryteringsinsatser som riktar till underrepresenterade grupper av barn och ungdomar.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt:
- Att göra föreningsmiljöer mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar.
- Att i områden med föreningsidrottsliga och socioekonomiska utmaningar (idrottssvaga områden) ge stöd till verksamhet och material efter föreningens behov. 

​Ansökningar ”Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer” Inriktningar som beviljas av Badminton Sweden. 
- Att utveckla träningsmiljöer så att den är trygg för barn och ungdomar.
- Att utveckla och implementera nya tränings och tävlingsformer för målgrupperna.
- Att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten.
- Badmintonspecifika aktivitets-utbildningar inom ramen för Badminton Swedens utbildningsstruktur, eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare.  

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt: 
- Att utveckla föreningsmiljö så att den är trygg för barn och ungdomsidrott. 
- Att möjliggöra för föreningar att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar fler idrotter. 
- Idrottsövergripande utbildningar-aktivitet och organisationsutbildningar.

​Avgränsningar för projektstödet inom de båda sökområdena
- Ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet
- Läger
- Material till ordinarie verksamhet.
- Projektmedel får inte användas för att täcka individens medlems eller träningsavgifter. 

Fler föreningar i gemensamma projekt
Föreningar kan söka för gemensamma projekt, men varje deltagande förening ska söka för sin del i projektet. 

Ansökan
Ni ansöker om projektstöd ungdom via IdrottOnline och idrottsmedel.

  1. Inkludering av underrepresenterade grupper.
  2. Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.

Inkomna ansökningar hanteras löpande och det är först till kvarn som gäller. Sista ansökningsdatum är dock senast 30 september.  


Återrapportering
Direkt efter projektets slutdatum eller senast 30/1 2023. Projektstöd 2023 öppnas 1 januari.


Frågor kring ansökan?
Kontakta förenings- och distriktsutvecklare Claes Johansson. This is a mailto link, 0707-68 27 40.

Skribent: Johan Pellas
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo logo