Hoppa till sidans innehåll

Läger- och tävlingsuppehåll till och med 16 januari

22 DEC 2021 22:32
Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer gäller från 23 december t.o.m. 16 januari 2022. Klubbträning kan fortsätta men badminton påverkas av restriktioner inom områdena läger, tävling och seriespel.
  • Uppdaterad: 22 DEC 2021 22:32

Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer gäller från torsdag 23 december 2021 till och med 16 januari 2022.
Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att fortsatt bedriva vardagsaktiviteter för barn och unga för att främja den fysiska och psykiska hälsan.

Riksidrottsförbundet: ”Föreningar för kultur, idrott och fritid bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras.
Dessa allmänna råd gäller inte för sådan idrott som är yrkesmässig."
Anordnare av enstaka aktiviteter, matcher eller endagstävlingar bör vidta förebyggande smittskyddsåtgärder.

Svensk badminton påverkas av restriktioner inom områdena läger, tävling och seriespel. Klubbträning och Victor Badmintonligan påverkas inte.

1. Träning
Träningar, övningar och liknande träffar i den egna föreningen kan fortsätta.

Föreningar med träningsverksamhet i egna hallar följer anvisningar för Gym, sportanläggning, badanläggning eller liknande anläggning öppen för allmänheten:

Den som bedriver verksamhet i gym eller sportanläggning ska:
1. informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
2. erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
4. 
följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
5. 
säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
6. 
hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Den som bedriver verksamhet inomhus ska även:
7. beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler inomhus och som inte utgörs av handelsplatser eller serveringsställen (maxantalet),
8. beräkna maxantalet så att varje besökare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan,
9. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen av maxantal,
10. tydligt anslå maxantalet, och
11. säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Åtgärderna i 7- 11 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalerna där människor uppehåller sig.

Bestämmelserna i 7-11 ska inte tillämpas under den tid som en verksamhetslokal uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare eller för sådan undervisning som avses i skollagen.

2. Läger
Större läger ställs in men undantag för läger för elit-/landslagstrupp (senior) då de allmänna råden inte gäller för yrkesmässig idrott.

Mindre läger utan övernattning kan genomföras för grupper som vanligtvis tränar tillsammans.

3. Tävling
Svenska Badmintonförbundet ställer in alla sanktionerade tävlingar fram till och med 16 januari 2022.

4. Seriespel
Inplanerade seriematcher spelas endast som enkelmatcher, ej som sammandrag, till och med 16 januari. 

5. Victor Badmintonligan

Spel i Victor Badmintonligan påverkas inte av restriktioner, eftersom den involverar yrkesmässiga idrottare.

Vid evenemang med 20-500 personer i publiken ska publiken ha anvisad sittplats samt anpassas enligt följande:

Antingen
Krav på vaccinationsbevis

eller
Utan vaccinationsbevis. Då krävs följande:
 -Alla ska ha en anvisad sittplats
 -Maxstorlek på 8 personer inom sällskapen
 -Avstånd mellan sällskapen  

Skribent: Åsa Strindlund
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo logo