Hoppa till sidans innehåll

Aktuella kompensations- och återstartsstöd för föreningar

17 FEB 2022 09:47
Här finns viktig information kring olika stöd som din förening kan söka.
  • Skapad: 17 FEB 2022 09:47

Kompensationsstöd EvenemangFör föreningar som genomfört eller skulle genomfört större evenemang, exempelvis ungdomscuper och motionslopp, och drabbats ekonomiskt finns det nu möjlighet att ansöka om kompensationsstöd. Ansökan är öppen till och med 28 februari och avser enskilda evenemang som har genomförts, genomförts i reducerad utsträckning eller ställts in under perioden 29 september 2021 till 16 januari 2022.Föreningen kommer antingen behöva påvisa att den ekonomiska skadan beror på tidigare restriktioner (fram till 28 september), eller de restriktioner som gällt för perioden 23 december till 16 januari med avrådan att genomföra vissa typer av evenemang. Ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet kommer inte att kompenseras i denna ansökningsomgång utan enbart enskilda idrottsevenemang. Om en förening har flera evenemang under perioden går det att söka för vart och ett av dessa. Den sammanlagda ekonomiska förlusten i relation till tidigare år/budget måste dock uppgå till minst 50 000 kronor eller 10 procent av årsomsättningen.Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.Regelverk och riktlinjerFrågor och svar om stödetKompensationsstöd 23 december 2021 och framåtUtöver kompensationsstödet som beskrivs ovan kommer RF att ta ställning till hur övrig verksamhet påverkas av de nu gällande restriktionerna. Både verksamhet och evenemang (exkluderat det som ingår i den ansökningsomgång som nu pågår) som tydligt påverkas av restriktionerna kommer få möjlighet att söka i ett senare skede. Det kan då handla om exempelvis intäktsbortfall för publik i samband med matcher, eller minskade träningsintäkter för att föreningen inte kan nyttja all lokalyta på grund av begränsningarna.RF kommer efter att restriktioner upphävts (den 9 februari) fatta beslut om regelverk och ansökningsperiod. Ansökan kommer tidigast att ske under april månad och då kommer föreningen kunna söka stöd för den period som restriktionerna varit på plats.ÅterstartsstödUnder 2021 och 2022 har RF erhållit ekonomiskt stöd från staten för att möjliggöra uppstart och återstart. Syftet generellt är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att idrottsrörelsen ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag. Det ska inte förväxlas med kompensationsstödet då återstartsstödet inte syftar till att ekonomiskt kompensera föreningar och förbund för negativa ekonomiska konsekvenser som uppstått. Detta stöd tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få en uppstart, återstart, omstart eller nystart med sikte på den idrottsliga verksamheten.Alla förbund har erhållit stöd baserat på bedömda verksamhetsmässiga förluster för respektive idrott och omfattningen på verksamheten. Av de medel som tillfallit respektive förbund ska vissa medel nyttjas för att fördela medel direkt till föreningar. Dessa medel kan fördelas till föreningar via IdrottOnline eller direkt via förbundet. Respektive förbund bestämmer självt vad som kommer att vara sökbart och hur mycket pengar som kommer finnas tillgängligt utifrån deras beslutade ram.

 

Skribent: Johan Pellas
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo logo