Hoppa till sidans innehåll

Corona info


Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer från 12 januari har förlängts till 9 februari 2022. Klubbträning och lokala aktiviteter kan fortsätta men badminton påverkas av restriktioner inom områdena läger, tävling och utbildning. Victor Badmintonligan och seriespel genomförs med förebyggande smittskyddsåtgärder.

På denna sida presenterar vi samlad och uppdaterad information om coronaläget kopplad till Badminton Swedens verksamheter.


RF: ”Föreningar för kultur, idrott och fritid bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras.
Dessa allmänna råd gäller inte för sådan idrott som är yrkesmässig."
Anordnare av enstaka aktiviteter, matcher eller endagstävlingar bör vidta förebyggande smittskyddsåtgärder.


1. Träning
Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att fortsatt bedriva vardagsaktiviteter för barn och unga för att främja den fysiska och psykiska hälsan.
Träningar, övningar och liknande träffar i den egna föreningen kan fortsätta.

Föreningar med träningsverksamhet i egna hallar följer anvisningar för Gym, sportanläggning, badanläggning eller liknande anläggning öppen för allmänheten:

Den som bedriver verksamhet i gym eller sportanläggning ska:
1. informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
2. erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
4. 
följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
5. 
säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
6. 
hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Den som bedriver verksamhet inomhus ska även:
7. beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler inomhus och som inte utgörs av handelsplatser eller serveringsställen (maxantalet),
8. beräkna maxantalet så att varje besökare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan,
9. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen av maxantal,
10. tydligt anslå maxantalet, och
11. säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Åtgärderna i 7.-11. ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalerna där människor uppehåller sig.

Bestämmelserna i 7-11. ska inte tillämpas under den tid som en verksamhetslokal uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare eller för sådan undervisning som avses i skollagen.

2. Läger
Större läger ställs in men undantag för läger för elit-/landslagstrupp (senior) då de allmänna råden inte gäller för yrkesmässig idrott.

Mindre läger utan övernattning kan genomföras för grupper som vanligtvis tränar tillsammans.

3. Tävling
Svenska Badmintonförbundet ställer in alla sanktionerade tävlingar fram till och med 9 februari 2022.
Arrangörer som önskar flytta sin tävling längre fram under säsongen ges möjlighet till detta om tävlingskalendern tillåter.
Förtydligande: Icke sanktionerade mindre lokala tävlingar omfattas inte av beslutet.

Senior-SM som skulle ha spelats 4-6 februari flyttas fram. Nya datum är ännu ej beslutade.

4. Seriespel
Seriematcher genomförs den 12–13 februari om inga nya restriktioner kommuniceras.

Seriesammandraget genomförs med smittsäkringsåtgärder.

  • Kontakt mellan lagen ska undvikas.
  • Rekommenderas att matcherna om möjligt sprids ut för att minimera antalet personer som samtidigt vistas i hallen.
  • Lag som är geografiskt nära varandra kan spela sina matcher som enkelmatcher innan eller under seriehelgen för att minimera långa resor.

5. Victor Badmintonligan
Spel i Victor Badmintonligan påverkas inte av restriktioner, eftersom den involverar yrkesmässiga idrottare.

Vid evenemang med 20-500 personer i publiken ska följande anpassningar göras:

 -Alla ska ha en anvisad sittplats
 -Maxstorlek på 8 personer inom sällskapen
 -Avstånd på minst 1 m mellan sällskapen  

Krav på vaccinationsbevis - Vid fler än 50 personer i publiken.

6. Utbildning
Lokala utbildningar kan genomföras som endagskurser utifrån att smittsäkrande åtgärder vidtas av arrangören.
Regionala och nationella utbildningar såsom Coach level 1 skjuts upp.

Generellt ansvar
Även fortsättningsvis behöver verksamheter och individer utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar.


De allmänna råden som gäller från och med den 29 september riktar sig till enskilda personer. Att vaccinera sig mot covid-19 är det bästa sättet att minska risken för att bli smittad och smitta andra. Var och en bör också vara uppmärksam på symtom på covid-19. Den som misstänker att den har covid-19 bör stanna hemma, testa sig och undvika kontakter med andra.

De allmänna råden till personer som inte är fullvaccinerade mot covid-19 är mer omfattande eftersom de löper en större risk att smittas och smitta andra.

Åtgärder mot covid-19 i december 2021

Riksidrottsförbundets Corona information

Uppdaterad: 28 JAN 2022 12:44 Skribent: Mia Thorsélius
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo logo