Hoppa till sidans innehåll

Corona info


På denna sida presenterar vi samlad och uppdaterad information om coronaläget kopplad till Badminton Swedens verksamheter.

Tävling: Den senaste uppdateringen (26 februari 2021) gäller beslut om att INGEN tävlingsverksamhet utom för yrkesutövande idrottare tillåts från och med 1 mars. Undantaget för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare tas bort. 

Uppdateringen den 24 februari 2021 gäller beslut om att återstarten av Victor Badmintonligan har stoppats. Fortsatt tävlingsstopp för sanktionerade tävlingar till 31 mars, inställd seriehelg 20-21 mars och nytt datum för senior-SM. 

Se nedan under rubriken Tävling.

Träning: Den senaste uppdateringen (18 februari 2021) rör beslut där rekommendationerna om stängda kommunala inomhusanläggningar förlängs till den 7 mars – men med undantag för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Se nedan under rubriken Träning.

 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. 
  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Från och med den 14 december ersätts de lokala råden av nationella allmänna råd. Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd tillåter smittsäker träning för alla, om möjligt utomhus

 

Ekonomiskt stöd till föreningar

Läs på RF:s hemsida: Kompensationsstöd till idrottsföreningar.

 

Träning

Regeringen meddelade den 18 februari att de skärpta restriktionerna för offentliga aktörer förlängs till den 7 mars. Det innebär att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och "inte är nödvändig", vilket bland annat kan innefatta idrottshallar, även fortsättningsvis bör hållas stängd. I det nya beslutet tillåts nu även ungdomar födda 2002 och senare ha träningsverksamhet i kommunala hallar och inkluderas alltså i undataget som tidigare endast omfattade yngre barn. Offentliga aktörer uppmanas att snarast möjligt återuppta verksamheterna för denna utökade grupp. 

Enskildas ansvar

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Dock avråder Folkhälsomyndigheten inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus.

Råden är extra viktiga att följa vid träningar som genomförs inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper där normen är åtta personer, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda.

Personer födda 2004 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet

 • hålla avstånd till varandra
 • inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • undvika gemensamma omklädningsrum
 • resa till och från aktiviteten individuellt
 • utföra aktiviteten i mindre grupper

Föreningar inom idrott, kultur och fritid

bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar.

Verksamhetens ansvar

Alla verksamheter har enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

I idrottsmiljöer, träningshallar, gym, badhus med mera kan det t.ex. innebära att verksamheten

 • ser till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel kan användas.
 • ser till att det finns möjlighet till handtvätt eller att använda handdesinfektion och uppmana till god handhygien
 • ser till att det finns tydlig skyltning om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien
 • markerar avstånd på golvet, möblerar om eller på något annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel.

Verksamheter med egna idrottsanläggningar

Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som börjar gälla den 10 januari. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat föreskrifter som ansluter till pandemilagen, vilka gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar.

Den som bedriver en idrottsanläggning blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare/kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Vid alla entréer måste det tydligt anges  hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta har tidigare varit en rekommendation som många har följt, men nu blir det skarpa regler som kan tillsynas. 

Se ytterligare information från FHM här

Ungdomar födda 2005 eller senare

Ungdomar födda 2005 eller senare tillåts precis som tidigare att träna. Även för denna grupp rekommenderas träning utomhus och vikten av att undvika trängsel betonas. Folkhälsomyndigheten avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. 

Yrkesutövande idrottare är undantagna

Idrottare som har idrotten som yrke, dvs där utövaren har badminton som sin huvudsakliga sysselsättning och befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer, är undantagna från restriktionerna ovan.

Träningsgrupper där majoriteten i gruppen är yrkesutövande idrottare kan fortsätta sin träningsverksamhet tillsammans, dock med beaktande av de allmänna råd som gäller i landet och i regionen.

Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och att befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas. Att en person lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning är därmed inte tillräckligt. Det är heller inte tillräckligt att utövaren har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå. Undantaget gäller inte för juniorer eller motsvarande.

Läs mer om begreppet Yrkesmässig idrott.

 

Tävling

Vid tävlingsarrangemang ska Svenska badmintonförbundets coronaprotokoll följas där det bl.a. framgår att ingen publik ska finnas närvarande under de tävlingar som arrangeras.

Folkhälsomyndigheten uppmanar till att avstå från att ordna eller delta i läger, tävlingar, matcher och cuper. Undantag endast för professionella idrottare. Undantaget för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare tas bort från och med 1 mars 2021.

Svenska Badmintonförbundet har beslutat att samtliga sanktionerade tävlingar ställs in till och med 31 mars 2021. Tävlingsstoppet gäller även ungdomar födda 2005 eller senare.

Beslut om tävlingar som ligger längre fram under säsongen meddelas löpande. 

Länk till nyhet 2020-12-14 , 2021-01-25 samt 2021-02-19

SM-tävlingar

Senior-SM: Flyttas fram till 18-20 juni.

U19 SM: Flyttas fram till 28-30 maj.

Ungdoms SM (U13, U15 o U17): Flyttas fram till 21-23 maj.

Seriespel div 1- 4

Seriespelet i division 1–4 som skulle ha spelats helgen den 20–21 mars ställs in. Nästa seriesammandrag är planerat till helgen 24-25 april. Om det är möjligt att genomföra seriespel under den helgen kommer serien att slutföras som en enkelserie. Besked om detta kommer i mitten av mars. 

Victor Badmintonligan

Nytt beslut taget 2021-02-16: 

Victor Badmintonligan har varit pausad sedan den 14 november på grund av en ökad smittspridning i samhället. Återstarten var planerad till den 22 februari, men har åter stoppats.

I det ursprungliga spelprogrammet återstår en omgång av grundserien samt en uppskjuten match som följs av en mellanserie och därefter slutspel för sex av de åtta lagen. 
 

Utbildning

Samtliga planerade utbildningar skjuts upp tills vidare. Nya datum kommer att meddelas alla som anmält sig till våra uppskjutna kurser, samt presenteras på Utbildningssidan.

 

Deltagande i internationella tävlingar, utbildningar, mm

SBF:s policy för tävlingar mm utomlands under coronapandemin - version 200901

 

Föreningarnas ansvar

Föreningarnas verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Allmänna råd

 • Idrottsföreningar bör när det är möjligt hålla träningar utomhus
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel.
 • Träningsgrupper, för personer födda 2004 eller tidigare, bör begränsas till åtta personer
 • Avstå från att ordna eller delta i läger, tävlingar, matcher och cuper.
 • Undantag för professionella idrottare.
 • Undantag för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare.
 • Föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.
 • Undvik andra möten eller genomför dem digitalt

 

Allmänt

De nya nationella föreskrifterna och allmänna råden gäller fr.o.m. 14 december. I dagsläget gäller dessa råd t.o.m. den 30 juni 2021. Riksidrottsförbundet (RF), där Svenska Badmintonförbundet ingår, har en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten gällande restriktionerna för idrotten.

 

Länkar

Svenska Badmintonförbundets Coronaprotokoll

Riksidrottsförbundets Corona information

Folkhälsomyndigheten (FHM)

Krisinformation

Uppdaterad: 24 FEB 2021 15:17 Skribent: Mia Thorsélius
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo