Hoppa till sidans innehåll

Corona info


På denna sida presenterar vi samlad och uppdaterad information om coronaläget kopplad till Badminton Swedens verksamheter.

Allmänt: Den senaste uppdateringen den 10 juni gäller att flera regioner infört lokala restriktioner bland annat gällande läger och tävlingar för barn och unga. 

Tävling: Den senaste uppdateringen den 3 juni gäller att tävlingsstoppet för sanktionerade tävlingar förlängs till den 30 juni.

Uppdateringen den 19 maj 2021 gäller Folkhälsomyndighetens lättnad i beslutet om enstaka matcher och tävlingar vilka tillåts i mindre omfattning fr.o.m. 1 juni för ungdomar födda 2002 eller senare, med vissa förbehåll.

Uppdateringen den 4 maj 2021 gäller information för deltagande i internationella tävlingar

Se nedan under rubriken Tävling.

Träning: Den senaste uppdateringen (19 maj 2021) rör beslut där lägerverksamhet tillåts i mindre omfattning fr.o.m. 1 juni.

Den senaste uppdateringen (28 april 2021) rör beslut där rekommendationerna om stängda kommunala inomhusanläggningar har hävts.

Förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder kopplade till pandemilagen, vilket bland annat berör inomhuslokaler för gym-och idrottsanläggningar, förlängs till den 31 maj.

Se nedan under rubriken Träning.

 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. 
  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Från och med den 14 december ersätts de lokala råden av nationella allmänna råd. Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd tillåter smittsäker träning för alla, om möjligt utomhus

Flera regioner har i början av juni 2021 infört lokala restriktioner bland annat gällande läger och tävlingar för barn och unga. En sammanställning över vilka regioner som berörs och utformningen av de lokala restriktionerna finns på krisinformation.se

 

Ekonomiskt stöd till föreningar

Läs på RF:s hemsida: Kompensationsstöd till idrottsföreningar.

 

Träning

Riksidrottsförbundet meddelar den 22 april att regeringens vädjan om att verksamhet som inte är nödvändig och som drivs av stat, region och kommun hålls stängd är hävd. Kommuner och regioner kan fatta och fattar andra beslut än ovan restriktioner beroende på lokala smittläget. Därför kan det variera mellan kommuner och regioner.

Som tidigare är det extra viktigt att idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga fortsätter i så stor utsträckning som möjligt under förutsättning att föreskrifter och allmänna råd kan följas. 

Enskildas ansvar

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Dock avråder Folkhälsomyndigheten inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus.

Råden är extra viktiga att följa vid träningar som genomförs inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper där normen är åtta personer, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda.

Personer födda 2001 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet

 • hålla avstånd till varandra
 • inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • undvika gemensamma omklädningsrum
 • resa till och från aktiviteten individuellt
 • utföra aktiviteten i mindre grupper

Föreningar inom idrott, kultur och fritid

bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar. Fr.o.m. 1 juni införs lättnader i denna skrivning, se nedan.

Lägerverksamhet blir möjlig från 1 juni

Folkhälsomyndigheten har vägt samman hälsoeffekterna och ger nu klartecken för att öppna upp lägerverksamheter för barn och unga. Genom lägerverksamhet kan både den fysiska och psykiska hälsan främjas. Från och med den 1 juni öppnas därför för lägerverksamhet i mindre skala.

Flera regioner har i början av juni 2021 infört lokala restriktioner bland annat gällande läger och tävlingar för barn och unga. En sammanställning över vilka regioner som berörs och utformningen av de lokala restriktionerna finns på krisinformation.se

Verksamhetens ansvar

Alla verksamheter har enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

I idrottsmiljöer, träningshallar, gym, badhus med mera kan det t.ex. innebära att verksamheten

 • ser till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel kan användas.
 • ser till att det finns möjlighet till handtvätt eller att använda handdesinfektion och uppmana till god handhygien
 • ser till att det finns tydlig skyltning om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien
 • markerar avstånd på golvet, möblerar om eller på något annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel.

Verksamheter med egna idrottsanläggningar

Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som börjar gälla den 10 januari. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat föreskrifter som ansluter till pandemilagen, vilka gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar.

Den som bedriver en idrottsanläggning blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare/kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Vid alla entréer måste det tydligt anges  hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta har tidigare varit en rekommendation som många har följt, men nu blir det skarpa regler som kan tillsynas. 

Förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder kopplade till pandemilagen, vilket bland annat berör  inomhuslokaler för gym-och idrottsanläggningar, förlängs till den 31 maj.

Se ytterligare information från FHM här

Ungdomar födda 2002 eller senare

Ungdomar födda 2002 eller senare tillåts precis som tidigare att träna. Även för denna grupp rekommenderas träning utomhus och vikten av att undvika trängsel betonas. Folkhälsomyndigheten avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. 

Yrkesutövande idrottare är undantagna

Idrottare som har idrotten som yrke, dvs där utövaren har badminton som sin huvudsakliga sysselsättning och befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer, är undantagna från restriktionerna ovan.

Träningsgrupper där majoriteten i gruppen är yrkesutövande idrottare kan fortsätta sin träningsverksamhet tillsammans, dock med beaktande av de allmänna råd som gäller i landet och i regionen.

Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och att befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas. Att en person lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning är därmed inte tillräckligt. Det är heller inte tillräckligt att utövaren har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå. Undantaget gäller inte för juniorer eller motsvarande.

Läs mer om begreppet Yrkesmässig idrott.

 

Tävling

Vid tävlingsarrangemang ska Svenska badmintonförbundets coronaprotokoll följas.

Folkhälsomyndigheten uppmanar till att avstå från att ordna eller delta i läger, tävlingar, matcher och cuper. Undantag endast för professionella idrottare. 

Folkhälsomyndigheten har beslutat att det från den 1 juni ska bli möjligt med mindre cuper eller tävlingar för barn och unga såväl inomhus som utomhus. Detsamma gäller för tävlingsidrott i mindre skala för vuxna utomhus.

Flera regioner har i början av juni 2021 infört lokala restriktioner bland annat gällande läger och tävlingar för barn och unga. En sammanställning över vilka regioner som berörs och utformningen av de lokala restriktionerna finns på krisinformation.se

Svenska Badmintonförbundet har beslutat att samtliga sanktionerade tävlingar ställs in till och med 30 juni 2021. Tävlingsstoppet gäller även ungdomar födda 2005 eller senare.

Beslut om tävlingar som ligger längre fram under säsongen meddelas löpande. 

Länk till nyhet 2020-12-14 , 2021-01-25, 2021-02-19 , 2021-03-26 samt 2021-04-12

SM-tävlingar

Senior-SM: Flyttas fram till 13-15 augusti.

U19 SM: Flyttas fram till 3-5 september.

Ungdoms SM (U13, U15 o U17): Flyttas fram till 20-22 augusti.

Veteran SM: Flyttas fram till 20-22 augusti.

Seriespel div 1- 4

Seriespelet i division 1–4 som skulle ha spelats helgen den 24-25 april ställs in, vilket medför att seriespelet i division 1- 4 inte kommer att slutföras den innevarande säsongen. 

Baserat på att det inte är möjligt att fastställa något slutresultat med det fåtal matcher som har spelats i seriespelet har beslutet tagits att inga uppflyttningar eller nedflyttningar kommer att göras i seriepyramiden, vilket omfattar division 1–4 samt Victor Badmintonligan, efter säsongen 20/21. Lagen kommer därmed att behålla sina platser i de nuvarande divisionerna även inför nästa säsong. 

Victor Badmintonligan

Nytt beslut taget 2021-03-11: 

Victor Badmintonligan har varit pausad sedan den 14 november på grund av en ökad smittspridning i samhället. Återstarten av Victor Badmintonligan planeras till början av april.

Inför uppstarten vidtas även ytterligare åtgärder för att smittsäkra matcherna, bland annat införs krav på uppvisande av negativt covid-19 test för samtliga som vistas inom den avgränsade tävlingsarenan. Victor Badmintonligan klassas som yrkesmässig verksamhet vilket möjliggör att den kan återupptas, då tävlingsstopp samtidigt gäller för övriga av förbundet sanktionerade tävlingar. 

I det ursprungliga spelprogrammet återstår en omgång av grundserien samt en uppskjuten match som följs av en mellanserie och därefter slutspel för sex av de åtta lagen. 
 

Deltagande i internationella tävlingar

Deltagande i internationella tävlingar begränsas under coronapandemin. Information om riktlinjer och kriterier för internationellt deltagande samt instruktioner för anmälan finns här.

Utbildning

Samtliga planerade utbildningar skjuts upp tills vidare. Nya datum kommer att meddelas alla som anmält sig till våra uppskjutna kurser, samt presenteras på Utbildningssidan.

 

Deltagande i internationella tävlingar, utbildningar, mm

SBF:s policy för tävlingar mm utomlands under coronapandemin - version 200901

 

Föreningarnas ansvar

Föreningarnas verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Allmänna råd

 • Idrottsföreningar bör när det är möjligt hålla träningar utomhus
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel.
 • Träningsgrupper, för personer födda 2001 eller tidigare, bör begränsas till åtta personer
 • Avstå från att ordna eller delta i läger, tävlingar, matcher och cuper.
 • Undantag för professionella idrottare.
 • Undantag för enstaka matcher eller tävlingar utomhus som riktar sig till barn och unga födda 2002 eller senare.
 • Föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.
 • Undvik andra möten eller genomför dem digitalt

 

Allmänt

De nya nationella föreskrifterna och allmänna råden gäller fr.o.m. 14 december. I dagsläget gäller dessa råd t.o.m. den 30 juni 2021. Riksidrottsförbundet (RF), där Svenska Badmintonförbundet ingår, har en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten gällande restriktionerna för idrotten.

 

Länkar

Svenska Badmintonförbundets Coronaprotokoll

Riksidrottsförbundets Corona information

Folkhälsomyndigheten (FHM)

Krisinformation

PM inför återstart av Victor Badmintonligan

Uppdaterad: 10 JUN 2021 15:24 Skribent: Mia Thorsélius
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo