Hoppa till sidans innehåll

Föreningsrapport


 Rapportering medlemsstatistik

(Utbildningsfilm kring föreningsrapporten)

 

FÖRENINGSRAPPORT 2013-2014

Enligt Svenska Badmintonförbundets stadga ska varje förening rapportera sitt medlemsantal till förbundet. Den s.k. föreningsrapporten ska:

 

 • Innehålla föreningens antal medlemmar per den 31 december 2013 eller
  senast gjorda avstämning av antalet under säsongen 13/14)
 • Ska vara inlämnad senast 30 april, 2014
 • Föreningsrapporten måste lämnas via föreningens IdrottOnline/Klubb
 • Föreningsrapporten är underlag för dels tilldelning av statsbidrag från Riksidrottsförbundet till Badminton Sweden dels underlag för röstlängd
 • Se instruktion hur du skickar in föreningsrapporten på (Bilaga 1)
 • Se instruktion hur du registrerar medlem i medlemsregistret och sätter roller i IdrottOnline/Klubb (Bilaga 2)

 

Underlag för tilldelning av statsbidrag

Vi vill poängtera att det är synnerligen viktigt att alla föreningar lämnar en föreningsrapport via IdrottOnline/Klubb därför att Riksidrottsförbundet (RF) hämtar uppgift om Badminton Swedens medlemsantal från IdrottOnline/Klubb.  Denna uppgift används av RF som ett av underlagen för tilldelning av statsbidrag till Badminton Sweden. Läs mer (Bilaga 3 och Bilaga 4).

 

Underlag till röstlängd för distrikt och Svenska Badmintonförbundet

Inbetald föreningsavgift och rapporterad medlemsstatistik samt även innehav av organisationsnummer är underlag för fastställande av nästa säsongs röstlängd för distrikten.
Enligt förbundets stadga gäller följande för upprättande av röstlängd:

”18 § Rösträtt
Rösträtten vid förbundsmöte bestäms genom röstlängd. Varje röstberättigad förening har en röst. Röstlängden gäller till dess ny röstlängd upprättats. Röstlängden upptar det antal föreningar, som under föregående verksamhetsår fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot SBF, d.v.s. dels senast den 30 april insänt årsrapport enligt fastställt formulär och inbetalt fastställd årsavgift, dels insänt uppgift om medlemsantalet per den 31 december. Distriktsorganets röstetal får dock ej överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.”

 

Avgift vid ej inlämnad föreningsrapport

Årsmötet 2005 har beslutat att föreningar som inte lämnar in sin medlemsstatistik ska betala en avgift enligt följande:

 • Tävlingsinriktad förening /6 licenser eller fler föregående säsong) 600 kr
 • Liten tävlingsinriktad förening (högst 5 licenser föregående säsong) 400 kr
 • Motionsinriktad förening 150 kr
Uppdaterad: 04 OKT 2016 11:40
Skribent: Simon Ottosson

Facebook logo

Twitter logoInstagram


Streaming av badminton

 

Nyheter om badminton i media

Aktuell ranking Franklin G Medium

Resultat Serie Tävling Franklin Medium

Tävlingskalender Franklin G Medium

Svenska Badmintonfonden Franklin G Medium


Lagom IL-logga

Mindre logga EuroCenter

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-699 60 22
E-post: This is a mailto link

Se all info