Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


Välkomna till Badminton Swedens ansökan för Idrottsmedel för 2017. Totalt belopp sökbara medel som är avsatt till föreningarna 2017 är 1 065 000 SEK. 

RF:s syfte och mål med Idrottslyftet 2017-2019 är att utveckla verksamheten, så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Målet är att alla specialidrottsförbund, utifrån sina unika behov vid programperiodens slut, har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott, och leda till att svensk idrott utvecklas i samverkan med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i en förening.

Badminton Sweden har fokuserat på följande tre verksamhetsområden utifrån givna riktlinjer från RF i utformandet av Badminton Swedens utvecklingsplan Idrottslyft 2017-2019:

 • Föreningsmiljö
 • Träning och tävlingsmiljö för ungdomar
 • Utbildning tränare och ledare

Utvecklingsplanen godkänd av RF finner du här.

Badminton Sweden har sedan tidigare en 2 årig handlingsplan, samt ett dokument för Badminton Vill som beskriver vårt värdegrundsarbete. Vi ser det som självklart att er föreningsansökan ligger i linje med Badminton Swedens tvååriga handlingsplan och värdegrundsarbetet Badminton vill

Er förening kan söka idrottsmedel både genom Badminton Sweden och genom sitt distriktsidrottsförbund!

Samtliga ansökningar om idrottsmedel hos Badminton Sweden 2017 är fria ansökningar kopplat till våra tre ovan givna verksamhetsområden, samt att det ska finnas en koppling till Badminton Swedens handlingsplan och Badminton Vill.

Då det finns drygt en miljon i idrottsmedel som ska fördelas mellan Badminton Swedens ca 220 sökbara föreningar, är det viktigt att ni föreningar söker projekt med realistiska ansökningsbelopp.

Vår förhoppning och mål är att så många klubbar som möjligt ute i landet söker idrottsmedel hos såväl Badminton Sweden som berört distriktsidrottsförbund för att därigenom stärka och utveckla sin verksamhet.

Utöver möjligheten att söka idrottsmedel hos Badminton Sweden så kan och bör föreningarna också samtidigt söka idrottsmedel hos sitt distriktsidrottsförbund genom er lokala förenings-/Sisukonsulent. Det ska finnas en löpande dialog mellan förening, Badminton Swedens föreningsutvecklare Claes Johansson och den lokala förenings/Sisukonsulenten hos ert distrikstidrottsförbund.

Ansökningstillfällen Badminton Sweden Idrottsmedel 2017

17 februari och 1 juni.

15 mars är ett specifikt ansökningstillfälle för de föreningar som ansöker idrottsmedel för att arrangera Regionsläger 2017.

Angående ansökningsdatum/period idrottsmedel 2017 för distriktsidrottsförbunden: Var snäll och omgående kontakta er lokala förenings/Sisukonsulent i ert distriktsidrottsförbund, då detta kan variera mellan de olika distrikten.

Kriterier vid ansökan

 • Att samtliga beviljade idrottsmedel för 2016 är återrapporterade på idrottslyftsapplikationen i IdrottOnline.
 • God hantering av sin förenings administration (medlemsregistrering, LOK-stöd, utbildningstimmar).
 • Ett påbörjat eller väl etablerat samarbete med SISU idrottsutbildarna och dess lokala föreningskonsulent.
 • Framtagande av förväntade effekter och hur de överensstämmer med Badminton Swedens utvecklingsplan Idrottslyft 2017-2019.
 • Sökprocessen är förankrad i den berörda föreningens styrelse.

Riktlinjer och exempel för att söka Idrottslyftsmedel 2017.

Projekt kan sökas av en enskild förening eller flera föreningar tillsammans, gärna i samverkan med ert distriktsförbund. Föreningar kan söka Idrottslyftsmedel för ett  större projekt som pågår under en längre tid, eller för en enskild aktivitet kopplat till Badminton Swedens utvecklingsplan Idrottslyft.

Sökprocess

 • Inledande samtal med föreningsutvecklare Claes Johansson.
 • Genomgång av projektidé, genomförande m.m. Badminton Swedens föreningsutvecklare Claes Johansson kan också vara behjälplig med idéer för ansökan och genomförande.
 • Dialog gällande om föreningen avser att också söka idrottsmedel hos distriktsidrottsförbund.
 • En överenskommen formellt skriven ansökan i föreningens idrottsmedelsmodul i IdrottOnline.
 • Beviljad ansökan.
 • Utbetalning av sökta medel.
 • Dialog förening/Föreningskonsulent-distriktidrottsförbund/föreningsutvecklare Badminton Sweden, kopplat till ansökan Idrottslyftsmedel och övrigt stöd från distriktsidrottsförbund/Sisu idrottsutbildarna.
 • Badminton Swedens föreningsutvecklare kopplas till ansökt projekt och följer arbetet samt agerar rådgivare/bollplank vid behov.
 • Återrapportering av överenskommen dokumentation.
 • Utvärdering och mätning av resultat och effekt kopplat till Badminton Swedens mål och inriktning på projektet.

 

Så ansöker du

Ansökan till idrottsmedel sker genom föreningens IdrottOnline-sida. Logga in, klicka på Idrottsmedel och öppna ansökan för 2017.

Ta del av manualen/guiden som beskriver alla delar av Idrottsmedelapplikationen IdrottOnline manual - Allt kring Idrottslyftet.

Har din förening inte ännu aktiverat er IdrottOnline-sida, är det alltså dags att göra det. Mer information om IdrottOnline hittar du på www.idrottonline.se.

 

Redovisning av projekt

Redovisningsformuläret skapas automatiskt när en ansökan godkänns och du hittar det via föreningens IdrottOnline sida, längst ned på sidan. Klicka på fliken "Idrottsmedel" när du är inloggad och välj perioden det gäller i rullmenyn. 

 

Mer om Idrottslyftet

Du kan läsa mer om bakgrunden för Idrottslyftet och bland annat hitta övriga ansökningsmöjligheter i denna folder eller på Riksidrottsförbundets hemsida 

Alla satsningar inom Idrottslyftet ska genomsyras av Idrotten Vill. Men vad betyder det egentligen? Ta del av Idrotten Vill här.

 

Idrottslyftets logotyp

Alla föreningar uppmanas att använda logotypen på hemsidor och i dokument som är knutna till projekt som fått Idrottslyftsbidrag. Intentionen är att visa på hur viktiga dessa medel är för idrotten och hur mycket aktivitet Idrottslyftet bidrar till.

Ladda ned Idrottslyftets logotyp i färg. 

Ladda ned Idrottslyftets logotyp i svart.

 

Goda exempel och inspiration

Vi har lyft fram exempel på bra föreningsprojekt som vi tror kan inspirera och skapa glädja och utveckling i fler föreningar. Dessa badmintonexempel finner du här.  

Här finner du goda exempel från övriga idrotter.

 

Badminton Swedens kontaktperson för Idrottslyftet

Claes Johansson, Föreningsutvecklare

070-76 82 740

This is a mailto link

Uppdaterad: 2017-01-26 15:53
Skribent: Claes Johansson
Epost: This is a mailto link

BadmintonTV


Facebook logoTwitter logoInstagram

 

Nyheter om badminton i media

 

Aktuell ranking Franklin G Medium

Resultat Serie Tävling Franklin Medium

Tävlingskalender Franklin G Medium

Svenska Badmintonfonden Franklin G Medium

 

 

Lagom IL-logga

Mindre logga EuroCenter

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-699 60 00
E-post: This is a mailto link

Se all info