Hoppa till sidans innehåll

Styrelsen informerar

2017-06-15 12:00
Styrelsen har haft sitt sjunde möte för året under nationaldagen. Denna gång hölls mötet i Göteborg. Här nedan följer de viktigaste frågorna som diskuterades och beslutades.
  • Uppdaterad: 2017-11-02 14:51

Nya verksamhetsområden

Våra nya verksamhetsområden har till stora delar kommit igång med sitt arbete. Såväl förening/distrikt, marknad/kommunikation, tävling/serie som utbildning har kommit igång och haft initiala möten. Kvarstår gör grupperingen Elit/landslag där det fortsatt saknas några namn på seniorsidan och utbildningssidan innan verksamhetsområdet är komplett. Rekrytering pågår fortsatt och styrelsen ser fortsatt intresse i personer som vill arbeta i verksamhetsområdet med seniorfrågor eller utbildning/rekryteringsfrågor. Är du intresserad eller har intressanta namn, tveka inte att skicka in dessa till This is a mailto link

Ekonomi

Fortsatt inga stora förändringar i prognosen för 2016/2017. Styrelsen ser än idag ett mindre men kontrollerat underskott för verksamhetsåret. Inget oroväckande och ambitionen är fortsatt att få resultatet i balans för året.

Budgetarbetet inför kommande år pågår för fullt och diskuterades av styrelsen. Styrelsen har haft en övergripande diskussion om äskanden och prioriteringar inför säsongen och återremitterat underlag till varje verksamhetsområde för slutlig budget.

Nya tjänster

Ansökningar till de utlysta tjänsterna med förbundschef och sportchef har nu kommit in. Styrelsen har tillsatt intervjugrupper och intervjuer kommer ske initialt med sökande till förbundschefstjänsten. Ambitionen är att därefter påbörja intervjuerna rörande sportchefstjänsten. 

Rapportering från RIM i Karlstad och BWFs årsmöte i Australien

Styrelsen har fått en grundlig genomgång av konferenserna som olika delegater deltagit i och styrelsen är eniga om att förbundet skall bli än mer aktiva i dessa, för förbundet, viktiga organisationer. Från BWF:s årsmöte finns en rapport på hemsidan.

Till Badminton Europe (BEC) har Cecilia Lunell och PG Jönsson nominerats till platser inom BEC Commissions inför de kommande åren. 

Från RIM var det viktiga beslutet antagandet av ”Strategi 2025”. Målet är att 2025 ha en idrottsrörelse där alla får vara med oavsett förutsättningar och som skall vara inkluderande på alla plan. Fokus går från ”triangeltänket” med bred bas och spetsig topp till en idrottsrörelse där alla kan vara med hela livet – en rektangel. Det innebär att träning- och tävlingsformer skall anpassas efter barnen, att tabeller tas bort för barn under 12 år och ett liknande utvecklingsarbete skall även ske för den vuxna och äldre idrottarens behov. Även beslut om ett intensifierat jämställdhetsmål som skall uppnås 2025 bifölls av stämman. Beslutet innebär kvotering för 40-60 representation i styrelser och valberedningar. Här ligger vi inom badminton efter och vi bör arbeta mer strategiskt med dessa frågor framöver.

Det fattades även beslut om att ta fram en etisk kod för svensk idrott samt inrättandet av en idrottens ombudsman – som stöd åt föreningar inom värdegrundsområdet. Dessutom beslutades att se över idrottens bestraffningsregler så att förseelser mot barn och ungdomar som kan vara utsträckta i tid regleras ur ett barnrättsperspektiv.

 

Ansökan Veteran-EM 2018

Förbundet har blivit uppvaktade av BEC om att ansöka om Veteran-EM till Sverige 2018. Sverige fick bra feedback efter VM i Helsingborg 2015 och en möjlig ansökan har utretts. En del viktiga och centrala frågor kvarstår att lösa om förbundet skall söka. Aktuell ort är i så fall Malmö där region Skåne och Malmö kommun visat stort intresse för att vara delaktiga i arrangemanget. Styrelsen kommer fatta beslut om eventuell ansökan inom de närmaste veckorna.

Årsmöte 2017

Stort arbete sker nu med att ta fram handlingar inför årsmötet 2017. Årsmötet kommer att ligga i närheten av Arlanda och har planerats in till söndagen den 1 oktober 2017. Finns önskemål om intressanta punkter till verksamhetskonferensen emotses dessa önskemål gärna till This is a mailto link. Verksamhetskonferensen är för föreningar/distrikt och därför emotser styrelsen gärna input för planeringen.

Svenska Spel

Förbundsstyrelsen har beslutat anta ett erbjudande från Svenska Spel om samarbete under kommande tre år. Samarbetet kommer generera en intäkt för förbundet årligen.

Individuell anmälan och direktbetalning till tävlingar

Styrelsen har fått en propå om möjligheten till individuell anmälan (ej klubbanmälan) till tävlingar kopplat till direktbetalning med kort. Styrelsen ser positivt på en liknande lösning och vill till denna inkludera möjlighet att även lösa licens via kortbetalning. Styrelsen utreder de tekniska möjligheterna och om dessa inte möter hinder för liknande lösning har styrelsen som ambition att lägga proposition om detta till kommande årsmöte.

Utvecklingscentrum Umeå RIU

Förbundet har behandlat en intressant ansökan från Umeå om möjlighet att starta ett RIU from 2018-01-01. För styrelsen kvarstår ett antal frågeställningar att lösa men i grunden finns en positiv inställning från förbundets styrelse att skapa möjlighet för spelare och ledare på nationell nivå att kombinera idrott med studier på högskolenivå.

Skribent: Martin Ridderstolpe
Epost: This is a mailto link

BadmintonTV


Facebook logoTwitter logoInstagram

 

Nyheter om badminton i media

 

Aktuell ranking Franklin G Medium

Resultat Serie Tävling Franklin Medium

Tävlingskalender Franklin G Medium

Svenska Badmintonfonden Franklin G Medium

 

 

Lagom IL-logga

Mindre logga EuroCenter

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-699 60 00
E-post: This is a mailto link

Se all info