Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet 2018 ansökan nr 2

04 MAJ 2018 09:31
1 juni är sista ansökningsdatum för andra och sista ansökningstillfället idrottslyft för 2018.
 • Uppdaterad: 23 AUG 2018 17:08

Välkomna till Badminton Swedens ansökan för Idrottsmedel 2018. Totalt belopp sökbara medel som är avsatt till föreningarna 2018 är 1 067 000 SEK. 

RF:s syfte och mål med Idrottslyftet 2017-2019 är att utveckla verksamheten, så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Målet är att alla specialidrottsförbund, utifrån sina unika behov vid programperiodens slut, har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott, och leda till att svensk idrott utvecklas i samverkan med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i en förening.

Badminton Sweden har fokuserat på följande tre verksamhetsområden utifrån givna riktlinjer från RF i utformandet av Badminton Swedens utvecklingsplan Idrottslyft 2017-2019:

Föreningsmiljö:

 •  Föreningsutveckling

 

Nya tränings- och tävlingsformer:

 • Nya tävlingsformer utifrån behov.
 • Nivåanpassad träning och träningsformer

 

Tränare och ledare:

 • Komplett utbildningsprogram för tränare och ledare till barn och ungdomar.
 • Rekrytering av ledare till barn och ungdomar.

Utvecklingsplanen godkänd av RF finner du här.

Badminton Sweden har sedan tidigare en tvåårig handlingsplan, samt ett dokument för Badminton Vill som beskriver vårt värdegrundsarbete. Vi ser det som självklart att er föreningsansökan ligger i linje med Badminton Swedens tvååriga handlingsplan och värdegrundsarbetet Badminton vill

Er förening kan söka idrottsmedel både genom Badminton Sweden och genom sitt distriktsidrottsförbund.

Samtliga ansökningar om idrottsmedel hos Badminton Sweden 2018 är fria ansökningar kopplat till våra tre ovan givna verksamhetsområden, samt att det ska finnas en koppling till Badminton Swedens handlingsplan och Badminton Vill.

Då det finns drygt en miljon i idrottsmedel som ska fördelas mellan Badminton Swedens cirka 220 sökbara föreningar, är det viktigt att ni föreningar söker projekt med realistiska ansökningsbelopp.

Vår förhoppning och mål är att så många klubbar som möjligt ute i landet söker idrottsmedel hos såväl Badminton Sweden som berört distriktsidrottsförbund för att därigenom stärka och utveckla sin verksamhet.

Utöver möjligheten att söka idrottsmedel hos Badminton Sweden så kan och bör föreningarna också samtidigt söka idrottsmedel hos sitt distriktsidrottsförbund genom er lokala förenings-/Sisukonsulent. Det ska finnas en löpande dialog mellan förening, Badminton Swedens föreningsutvecklare Claes Johansson och den lokala förenings/Sisukonsulenten hos ert distrikstidrottsförbund.

Ansökningsdatum Badminton Sweden Idrottsmedel 2018:

16 februari och 1 juni.

 

Information gällande beviljande av sökta idrottslyft 2018 meddelas till samtliga sökta föreningar senast två veckor efter sista ansökningsdatum. Utbetalning av beviljat belopp sker ca en vecka efter beviljning.

Föreningsutvecklare Claes Johansson och Utbildningsansvarig Åsa Strindlund hanterar alla inkomna ansökningar och gör bedömning för beviljning tillsammans. Föreningsutvecklare är ansvarig för besluten, samt ansvarig för den löpande hanteringen av föreningsstöd via Idrottslyft.

 

Ansökningsdatum/period idrottsmedel 2018 för distriktsidrottsförbunden:

Var snäll och omgående kontakta er lokala förenings/Sisukonsulent i ert distriktsidrottsförbund, då detta kan variera mellan de olika distrikten. De brukar dock betala ut större delen av deras befintliga idrottslyftsmedel under första halvåret.

Kriterier vid ansökan och riktlinjer för genomförande av beviljat projekt:

 • Att samtliga beviljade och utbetalade idrottsmedel för 2018 är återrapporterade på idrottslyftsapplikationen i IdrottOnline.

God hantering av sin förenings administration (medlemsregistrering, LOK-stöd, utbildningstimmar/Sisu).

 • Ett påbörjat eller väl etablerat samarbete med SISU idrottsutbildarna och dess lokala föreningskonsulent.
 • Framtagande av förväntade effekter och hur de överensstämmer med Badminton Swedens utvecklingsplan Idrottslyft 2017-2019.
 • Sökprocessen är förankrad i den berörda föreningens styrelse.
 • Tidigare projekt som blivit beviljade under en längre period, ser vi som en ordinarie verksamhet och är inte sökbara under Idrottslyftets kriterier och riktlinjer.
 • Deltagande på föreningskonferens under hösten med erfarenhetsutbyte och rapportering av beviljade projekt. Ej obligatorisk närvaro för det föreningar som sökt och fått ett mindre riktat rent utbildningsstöd till en specifik utbildning! Deltagande på konferensen hösten 2018 är en förutsättning för att kunna söka nya idrottslyftsmedel för 2019. Resekostnader för föreningens representant till konferensen tas från beviljade medel. Badminton Sweden står för konferenskostnaderna på plats.
 • Ange sökt utvecklingsområde i ansökan.

 

Föreningar som jobbar aktivt med rekrytering av nya ledare och utbildning i olika former genom Sisu och Badminton Swedens olika utbildningsprogram kommer att prioriteras, då utbildade ledare är en förutsättning för att vi ska växa och utvecklas.

Riktlinjer och exempel för att söka Idrottslyftsmedel 2018.

 

Sökprocess:

 • Inledande samtal med föreningsutvecklare Claes Johansson.
 • Genomgång av projektidé, genomförande m.m. Badminton Swedens föreningsutvecklare Claes Johansson kan också vara behjälplig med idéer för ansökan och genomförande.
 • Dialog gällande om föreningen avser att också söka idrottsmedel hos distriktsidrottsförbund.
 • En överenskommen formellt skriven ansökan i föreningens idrottsmedelsmodul i IdrottOnline.
 • Beviljad ansökan.
 • Utbetalning av sökta medel.
 • Dialog förening/Föreningskonsulent-distriktidrottsförbund/föreningsutvecklare Badminton Sweden, kopplat till ansökan Idrottslyftsmedel och övrigt stöd från distriktsidrottsförbund/Sisu idrottsutbildarna.
 • Badminton Swedens föreningsutvecklare kopplas till ansökt projekt och följer arbetet samt agerar rådgivare/bollplank vid behov.
 • Återrapportering av överenskommen dokumentation.
 • Utvärdering och dokumentation av genomförd verksamhet.
 • Föreningskonferens med rapportering och erfarenhetsutbyte under hösten.

 

Så ansöker du

Ansökan till idrottsmedel sker genom föreningens IdrottOnline-sida. Logga in, klicka på Idrottsmedel och öppna ansökan för 2018.

Ta del av manualen/guiden som beskriver alla delar av Idrottsmedelapplikationen IdrottOnline manual - Allt kring Idrottslyftet.

Har din förening inte ännu aktiverat er IdrottOnline-sida, är det alltså dags att göra det. Mer information om IdrottOnline hittar du på www.idrottonline.se.

 

Redovisning av projekt

Redovisningsformuläret skapas automatiskt när en ansökan godkänns och du hittar det via föreningens IdrottOnline sida, längst ned på sidan. Klicka på fliken "Idrottsmedel" när du är inloggad och välj perioden det gäller i rullmenyn. 

 

Mer om Idrottslyftet

Du kan läsa mer om bakgrunden för Idrottslyftet och bland annat hitta övriga ansökningsmöjligheter i denna folder eller på Riksidrottsförbundets hemsida 

Alla satsningar inom Idrottslyftet ska genomsyras av Idrotten Vill. Men vad betyder det egentligen? Ta del av Idrotten Vill här.

 

Idrottslyftets logotyp

Alla föreningar uppmanas att använda logotypen på hemsidor och i dokument som är knutna till projekt som fått Idrottslyftsbidrag. Intentionen är att visa på hur viktiga dessa medel är för idrotten och hur mycket aktivitet Idrottslyftet bidrar till.

Ladda ned Idrottslyftets logotyp i färg. 

Ladda ned Idrottslyftets logotyp i svart.

 

Goda exempel och inspiration

Vi har lyft fram exempel på bra föreningsprojekt som vi tror kan inspirera och skapa glädja och utveckling i fler föreningar. Dessa badmintonexempel finner du här.  

Här finner du goda exempel från övriga idrotter.

 

Badminton Swedens kontaktperson för Idrottslyftet:

Claes Johansson, Föreningsutvecklare och distriktsutvecklare

0707-682740

This is a mailto link

Skribent: Martin Ridderstolpe
Epost: This is a mailto link

Facebook logo

Twitter logoInstagram


Streaming av badminton

 

Nyheter om badminton i media

Aktuell ranking Franklin G Medium

Resultat Serie Tävling Franklin Medium

Tävlingskalender Franklin G Medium

Svenska Badmintonfonden Franklin G Medium


Lagom IL-logga

Mindre logga EuroCenter

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-699 60 22
E-post: This is a mailto link

Se all info